Dějiny poznávání vesmíru (2363022)

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům soubor základních informací o klikatých cestách hledání místa lidí ve Vesmíru. Planeta Země – jeden miniaturní vesmírný objekt. Předmět seznamuje studenty s historií poznávání vesmíru a vývojem techniky využívané k astronomickým pozorováním od prehistorických dob až po současnost. Předmět se dále zabývá vývojem znalostí lidí o vesmíru a vliv těchto znalostí na lidstvo a jeho chápání planety Země.