Elektrické obvody a elektronika (2141504)

Absolventi předmětu získají základní znalosti nutné pro řešení elektrických obvodů, které využijí v druhé části předmětu a dále v předmětu Technická měření a Elektrické stroje a pohony, případně v dalších předmětech oborového studia. Znalost řešení elektrických obvodů však také mohou studenti uplatnit i v tak typicky strojírenských oborech, jako je aplikovaná mechanika či mechatronika. Rozsah předmětu je 2 hodiny přednášek a 2 hodiny laboratorních cvičení. Laboratorní cvičení probíhají v jedné ze dvou laboratoří základů elektrotechniky. Posluchači si v praxi ověří některé teoretické poznatky z přednášek, především však se naučí pracovat se základními (voltmetr, ampérmetr, wattmetr) i pokročilými měřicími přístroji jako jsou osciloskop, generátor signálů. Součástí některých úloh je i PC využité pro automatizovaný záznam měřených dat.