Elektrické stroje a pohony (2141505)

Wikipedie:
“Elektrické stroje jsou strojní elektromechanická zařízení, sloužící k přeměně elektrické energie na mechanickou (případně opačně), nebo elektrické energie opět na elektrickou, ale s jinými parametry.”

Studenti by po absolvování předmětu měli rozumět principu fungování jednotlivých strojů, orientovat se v katalogových hodnotách a také se domluvit se specialistou pohonářem při definování požadavků na pohon svého mechanického zařízení. Měli by znát význam momentové charakteristiky pohonu a poháněného zařízení, vědět něco o rozběhu, přetižitelnosti a regulaci otáček jednotlivých strojů. Rozsah předmětu je 2 hodiny přednášek a 2 hodiny laboratorních cvičení týdně. Přednášející je zkušený praktik prof. Uhlíř, který nejen látku teoreticky objasní, ale celý výklad proloží i svými bohatými praktickými zkušenostmi. Laboratorní cvičení jsou zásadně prováděna na skutečných strojích (žádné modýlky) o výkonech jednotek až desítek kW. Pro představu ruční vrtačka má výkon cca 600–800 W, motor domácí vodárny 1 – 1,2 kW, cirkulárky 1,5 kW. Pracuje se s napětími stovek voltů, proudy desítek ampér.

Program přednášek a cvičení
nebo raději http://vsv.fs.cvut.cz
Laboratoř elektrických strojů a pohonů