Elektrotechnika pro mechatroniku (2142028)

Program přednášek:

přednáška téma

 1. Magnetické obvody, pohybový elektromagnet
 2. Krokový motor
 3. Stejnosměrný motor
 4. Asynchronní motor – 1.část
 5. Asynchronní motor – 2. část
 6. Asynchronní motor – 3. část
 7. Synchronní motor
 8. Mikroaktuátory – piezopohony
 9. Výkonová elektronika, frekv. měnič, střídač
 10. Principy číslicového zpracování signálu
 11. Filtrace signálu – analogové filtry
 12. Filtrace signálu – číslicové filtry

K získání zápočtu je třeba absolvovat dva písemné testy a odevzdat referát z laboratorních cvičení. Testu se píší formou domácí práce cca v 6. a 12. týdnu semestru v prostředí Moodle. Kromě otázek z odpřednášené látky může test obsahovat další otázky, které je možné v průběhu vypracovávání testu nastudovat. Testy jsou klasifikovány podle SZŘ ČVUT a je nutné úspěšně absolvovat oba dva. Výsledná známka k zápočtu se pak vypočte, jako aritmetický průměr z obou hodnocení.

Laboratorní cvičení

 1. Krokový motor (referát)
 2. Stejnosměrný motor
 3. Asynchronní motor (referát)
 4. "ServoDrive AtlasCopco (referát)
 5. Magnetické obvody
 6. Frekvenční charakteristika analogového filtru (referát), Užitečný odkaz pro kontrolu výsledků
 7. "Rezerva/Zápočet

Referát se vypracovává jeden za skupinu, každý posluchač do referátu uvede svůj závěr, případně řešení optimalizace parametrů modelu daného stroje.