Inženýrská psychologie (2376009)

Hlavní náplní předmětu Inženýrská psychologie je, jak již název napovídá (kdo by to byl řekl), psychologický přístup k řešení technických problémů. Z toho důvodu spadají pod inženýrskou psychologii takové disciplíny jako je psychologie operátorského řízení, dopravní psychologie, počítačové vyhodnocování psychického stavu, psychologie práce, vedení apod. Nověji tam také patří umělá inteligence a zvláště pak ty její součásti, jejichž předmětem je vytvářet technické napodobeniny živých systémů (umělé vidění, slyšení, syntéza řeči, rozhodování, reprodukce atd.). Z opačného směru i bionika, která se pro technickou realizaci chodí inspirovat k přírodním systémům (od suchého zipu k umělým neuronovým sítím). Tato obousměrná cesta - technika pro člověka i živý organismus jako inspirace pro techniku - je teoreticky velmi náročná a doposud není důkladně ukotvena, i když jako kvalitní opora se zdá být nově vznikající Kognitivní věda, která situaci řeší i komplikuje tím, že kromě umělé inteligence a psychologie přibírá pod svá křídla další vědní obory, kterými jsou jazykověda, filosofie a neurovědy. Takto široký rozsah znalostí není možné obsáhnout v jednosemestrálním kurzu a tak v předmětu Inženýrská psychologie vybíráme konkrétní problémové oblasti podle zájmu studentů, přičemž vodítkem k tomuto výběru je sylabus uvedený na internetových stránkách předmětu.
Webové stránky předmětu: http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/ing-psych/