Kognitivní věda (2376011)

Kognitivní věda je multidisciplinární obor jehož předmětem zkoumání je kognice – poznání, event. poznávací procesy. Kognitivní věda je relativně volné sdružení složené především z filosofie, lingvistiky, psychologie, umělé inteligence, antropologie a neurověd.
Webové stránky předmětu: http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/cog-sci/