Konstrukce přístrojů II (2361102)

Předmět rozšiřuje základní znalosti o konstrukci přístrojů získaného v předmětu Konstrukce přístrojů o nové specializované znalosti. Jde zejména o správný návrh, provedení a vyhodnocení experimentu, specializované a miniaturní pohony přístrojů, základy konstrukce mikromechanických prvků, základy konstrukce přístrojů do podmínek vakua a přehlede zdrojů záření, detektorů záření a provedení fotometrického výpočtu.