Mikroelektronika (2142008)

Mikroelektronické systémy jsou významnou součástí moderních automobilů. Zdokonalují vlastnosti systémů automobilu a pomáhají splnit náročné požadavky bezpečnosti a emisních předpisů. Současný automobil obsahuje několik desítek mikrokontrolerů, propojených komunikačními linkami. V předmětu se posluchači seznámí s možnostmi realizace logických funkcí a logického řízení elektronickými obvody. Od základů pevné i programovatelné logiky se postupuje až k mikroprocesorů. Posluchači se seznámí s architekturou mikroprocesorových systémů, funkcí jednotlivých bloků a vlastnostmi komunikačních linek. Náplní laboratorních cvičení je práce s mikroprocesorovými vývojovými systémemy v dílčích aplikacích.