Mikropočítače a aplikace (2141005)

Předmět poskytuje posluchačům základní informace o funkcích mikropořítačů a standardních interfejsových obvodech, jejich připojení a ovládání. Posluchači se nejprve seznámí se základy digitální techniky a zpracováním informací uložených v binární formě (zobrazení kladných, záporných, celých desetinných čísel), s číselnými soustavami a převodem mezi nimi. Kurz dále pokračuje popisem vnitřní struktury procesoru a vysvětlením jeho fungování. Na to navazuje 1. semestrální práce, ve které mají posluchači realizovat jednoduché úlohy typu seřazení čísel podle velikosti, výpočet průměrné hodnoty z několika čísel, přesun z jedné oblasti paměti do druhé a podobně. Cílem je získat povědomí o fungování procesoru a jednotlivých finkčních blocích mikropočítače. Ve druhé části semestru se výuka soustřeďuje na propojení mikropočítače s jeho okolím a na řešení typických úloh, např. řízení rychlosti motoorku, komunikace s LCD displejem, příjem dat z čtečky čárového kódu atd.
Podrobný program a další informace k HW, SW a úlohám lze nalézt zde
Požadavky pro získání zápočtu:
Účast na laboratorních cvičeních (max 1 nepřítomnost), vyřešení 1. a 2. semestrální práce