Nanotechnologie (2361038)

Cílem předmětu je připravit studenty na pozvolný, ale nezadržitelný nástup nanotechnologií a techniky s ní souvisejicí ve vědě, technice i praxi. Záměrem předmětu je, aby studenti získali pojem co to jsou a co předstravují nanotechnologie, jak je vyrábět a měřit, a znalost, kde lze očekávat jejich použití a využití v technické praxi. Obsahem předmětu je úvod do fyziky a chemie nanomateriálů, základy krystalografie, vlastnosti povrchů, jevy očekávané u nanokrystalů a jejich využití, stabilizace nanočástic, tvorba zárodků a jejich růst, nanodráty, tenké vrstvy, fullereny, nanotrubičky, nanodiamand, polymerní nanokompozity, foto a RTG litografie, elektronové a iontové obrábění, nanomanipulace, STM mikroskop, AFM mikroskop, mikromechanické struktury, aplikace nanotechnologií v technice.