Počítačem podporovaná měření - LabView (2146027)

Volitelný předmět. Předmět je určen všem posluchačům, kteří mají zájem/potřebu se naučit jak propojit PC s okolním prostředím. Znalosti mohou absolventi předmětu využít zejména při řešení svých semestrálních, bakalářských, diplomových prací a projektů, všude tam, kde potřebují měřit, naměřené hodnoty zaznamenat a dále vyhodnotit. Zpracování naměřených hodnot je možné přímo v prostředí LabView, případně je možné hodnoty exportovat pro import do Excelu nebo uložit pro další zpracování. Výuka probíha v Laboratoři vestavěných systémů, o jejímž vybavení se můžete dozvědět více zde. Pro pokročilejší zájemce je výuka zaměřena například na vytváření webového rozhraní pro ovládání naprogramovaných aplikací nebo na programování PLC řídicího systému compact RIO. Programovací prostředí LabView od firmu National Instruments je univerzální grafický nástroj k vytváření aplikací bez klacického programování tj. vytvoření zdrojového textu jeho spojení s knihovnami a následném spuštění. Programování v LabView spočívá ve vytváření virtuálních přístrojů jejich skládáním z jednotlivých předpřipravených modulů na čelní panel vytvářeného přístroje a v jejich propojení podle požadované funkce.