Principy měření neelektrických veličin (W14A001)

Kurz je zaměřen na zvládnutí pokročilých metod elektrického měření neelektrických veličin jako např. teplota, tlak, vlhkost, poloha, rychlost atd. Kromě fyzikálních principů vybraných snímačů bude kladen důraz i na jejich správné použití v aplikacích. Probírány budou rovněž možnosti verifikace údajů ze snímačů. Konkrétní veličiny budou vybrány podle témat dizertačních prací studentů.

Osnova

  • Měření teploty (kontaktní, bezkontaktní)
  • Měření síly, tlaku, vlhkosti
  • Měření polohy, deformace, rychlosti, zrychlení
  • Měření průtoku, výšky hladiny

Doporučená literatura

  • Wilson, Jon S.. (2005). Sensor Technology Handbook. Elsevier. Online version available at: http://app.knovel.com/…ogy-handbook
  • Ďaďo, S., Kreidl, M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT, Praha 1996
  • Ripka, Pavel, and Alois Tipek. Master Book On Sensors: Modular Courses On Sensors : Leonardo Da Vinci Project CZ/PP-134026 Praha: BEN, 2003.