Projekt I (2363111)

Práce ve skupině 2-3 studentů.
Navrhovaná témata:

Téma 1: Experimentální ověření součinitele tření (Projekt I Optomechanika)
Cílem práce je experimentální ověření součinitele tření na různých typech konstrukčních materiálů a jejich kombinacích, při různých drsnostech povrchu či při aplikaci speciálních vrstev na povrch experimentálních dílů. Zadání z Meopty, aplikace pro optomechanické soustavy.
Vedoucí projektu: Doc. Jan Hošek nebo Ing. Šárka Němcová

Téma 2: Lepení kritických uzlů citlivých optomechanických sestav (Projekt I Optomechanika)
Cílem práce je nalézt vhodné konstrukční a technologické řešení, jak u citlivých optomechanických sestav zajistit kritické uzly či díly nikoliv mechanicky, ale právě lepením. Součástí práce musí být detailní zmapování trhu s lepidly a to s ohledem na jejich použití ve specifických aplikacích optického průmyslu. Experimentální měření významných parametrů lepidel je nezbytnou součástí takovéto práce.
Vedoucí projektu: Doc. Jan Hošek nebo Ing. Šárka Němcová