Projekt II (2373112)

Cílem předmětu je práce v malé skupině 2 až 3 studentů společně na vybraném zadání. Projekt řídí vedoucí práce, na závěr semestru je uspořádána prezentace výsledků.

Nabídka zadání zde

Archiv zadání zde

Předmět je za 5 kreditů, to odpovídá přibližně 125 až 150 hodinám / semestr. Viz v ECTS Users Guide