Projekt II (2373112)

Projektová výuka – studenti si vyberou problematiku, na kterou se budou v dalším studiu specializovat, a pod vedením jednotlivých vyučujících ústavu, kteří vypsali příslušný projekt, problematiku nastudují a navrhnou cíle dalších projektů, případně diplomové práce. Přednostně spolupracují dva nebo tři studenti na řešení jedné oblasti a vzájemně si vypomáhají (podpora týmové práce). V průběhu semestru se předpokládají pravidelné konzultace s individuálním vedoucím skupiny, nejlépe jednou týdně. Další koordinace může být elektronická, na základě sdílených dat a výsledků. Studenti podávají zprávu a prezentují výsledky společně. Garant předmětu organizuje dvě schůzky na začátku semestru (seznámení s požadavky a schválení/zaznamenání studentů k jednotlivým projektům) a závěrečné prezentace v posledním týdnu semestru.

Nabídka zadání zde

Archiv zadání zde

Předmět je za 6 kreditů, to odpovídá přibližně 150 hodinám / semestr. Viz v ECTS Users Guide