Projektování informačních systému (2371074)

Obecné otázky projektování systémů a meze počítačové podpory projektování. Globální charakteristiky systémů a programů. Softwarová fyzika. Přístupy k analýze a k návrhu programových systémů. Přehled metodologií a modelovacích technik analýzy systémů: T. De Marco, Yourdonova strukturovaná analýza, SSADM, OOA, OOSE, OMT. Systémy CASE, jejich rozdělení. Práce se systémy SELECT OMT a Rational Rose 98. (povinně volitelný předmět - absolventi bakalářského IAT si jej musí zapsat, protože dva ze skupiny již absolvovali, ostatní studenti oboru Přístrojová a řídicí technika by jej měli upřednostnit, pokud nemají zajištěno absolvování státnicových okruhů KPR a Vlnová optika).

Webové stránky předmětu: http://iat.fs.cvut.cz/109/pis/

Moodle FS: https://moodle.fs.cvut.cz