Prostředky automatického řízení I (2371519)

Obsah předmětu “Prostředky automatického řízení” je zaměřen prostředky, které se používají v automatizační technice počínaje jednoduchým ovládáním, přes automatickou regulaci až k vyspělým řídicím systémům s vlastní inteligencí. Takový systém se obvykle skládá z řídicího členu (vestavěný systém nebo PLC), snímačů a akčních členů. Absolventi předmětu získají základní přehled o možnostech realizace a použití jednotlivých součástí jak na elektrickém, tak i na pneumatickém či hydraulickém principu. Podobné systémy můžeme nalézt například jako řídicí jednotku kotle ústředního topení, technologické linky na lahvování nápojů, baličky, ovládání technologických zařízení budov, inteligentní instalace. Všechny tyto systémy obsahují řídicí počítař s vlastní inteligencí, čidla z nichž je nutné signál zpracovat a přivést do ústředního členu a akční členy, které je nutné nějak napájet a ovládat.
Požadavky pro získání zápočtu:
Aktivní účast na laboratorních cvičeních, zpracování referátu z vybrané úlohy

Program cvičení elektrická část: http://elektro.fs.cvut.cz/ZS/2371519.html