Prostředky automatického řízení II (2371509)


Elektrická část - 1. polovina semestru


Požadavky pro udělení zápočtu:

 • účast na laboratorních cvičeních, max. 1 omluvená neúčast
 • zpracované referáty z laboratorních měření
 • splnění požadavků z části pneumatika


Program přednášek:

 1. Indukční stroj (AM), točivé pole, transformace souřadnic, rovnice, model
 2. Komunikace v řídicích systémech, referenční model ISO/OSI, kódování RZ, NRZ, Manchester, rozdílový Manchester, Zabezpečení dat, parita, kontrolní součet, CRC
 3. Metody přidělování sběrnice. Sériová komunikace, TIA/EIA 232F, 423, 422B, 485A, rozhraní USB. Průmyslová komunikační sběrnice CAN,
 4. Průmyslová komunikační sběrnice PROFIBUS, MODBUS.
 5. Protokol HART pro komunikaci se Smart snímači.
 6. Přepěťové ochrany v sítích MN a NN


Program laboratorních cvičení

 1. Identifikace asynchronního motoru (parametry pro fyzikální model), měření odezvy AM na skok napájení nebo zátěže
 2. Model a dynamické charakteristiky AM. Ladění modelu podle naměřených charkteristik
 3. Polohový servomechanizmus AtlasCopco