Python pro vědecké výpočty a řízení (2375004)

Python je open-source programovací jazyk, který disponuje knihovnami, které nahradí mnoho funkcí známých z Matlabu. Aplikace napsané v Pythonu lze spouštět ve Windows, Linuxu i na Androidu v mobilním telefonu. Budete obeznámeni s tím, jak své programy reprezentovat v grafickém rozhraní. Mimo této alternativy budete seznámeni s hardwarovými možnostmi jak nově nabyté znalosti využít v praxi. Jednou z nich bude seznámení s levným miniaturním počítačem Raspberry Pi a měřící kartou LabJack. Dále se zde, mimo aplikace klasických numerických metod naučíte několik nových progresivních technik z oblasti naměření a zpracování signálů, analýzy dat; případně i adaptivního modelování, neuronových sítí a regulace. Získané znalosti uplatníte jak při programování vlastních skriptů i aplikací, tak i pokud budete chtít realizovat reálné měření, zpracovat a vizualizovat reálná data, naprogramovat speciální databázovou aplikaci (např. s využitím Django), nebo si navrhnout a v provozu otestovat měření nebo i dokonce řízení reálného systému při relativně nízkých nákladech na realizaci.
-----
PVVR – Stránky předmětu s podklady pro výuku
-----
Práce studentů s Pythonem