Řízení programovatelnými automaty (2371126)

Logické řízení, úvod do teorie konečných automatů, stavový diagram, Petriho sítě v aplikaci pro řízení průmyslových procesů. Programovatelný logický automat (PLC), postavení PLC v distribuovaných řídicích systémech, třídy PLC dle aplikačních možností. Princip činnosti PLC. Konfigurace, HW struktura PLC. SW vybavení PLC:. Standard IEC 1131-3: softwarový, programový a komunikační model, společné prvky programovacích jazyků, standardní a uživatelské funkce a funkční bloky,.strukturovací nástroj SFC, programovací jazyky LD, IL, ST a FBD. Metodika návrhu řídicích algoritmů. Vývojová prostředí pro tvorbu aplikací. Vizualizace průmyslových procesů řízených pomocí PLC. Multiprocesorové PLC systémy, sítě PLC, komunikační možnosti PLC. Průmyslové komunikační standardy (Profibus, ASi). Cvičení na příkladech řízení různých technologických modelů pomocí PLC Teco, Festo, Schneider Electric, Siemens.
Webové stránky předmětu: http://iat.fs.cvut.cz/109/