Simulační programování - Matlab

Anotace: Předmět je zaměřen na seznámení s metodami návrhu matematických modelů v inženýrské praxi a na řešení komplexních inženýrských výpočtů pomocí matematického a simulačního softwaru Matlab, Simulink, a to včetně vizualizace výsledků.

Osnova:

  • Přehled matematického softwaru a jeho využití pro řešení komplexních inženýrských výpočtů, úvod do programu Matlab, základní a maticové funkce, jednoduchá grafika.
  • Symbolické výpočty v Matlabu, Symbolic math toolbox.
  • Matlab jako programovací prostředí.
  • Grafické prostředí programu Matlab a tvorba grafického uživatelského rozhraní.
  • Úvod do matematického modelování, tvorba modelů v programu Matlab-Simulink.
  • Numerické metody v matematickém modelování a jejich implementace v prostředí Matlab-Simulink.
  • Vybrané inženýrské aplikace v programu Matlab-Simulink.

Cvičení: Seznámení a práce s programem Matlab, řešení komplexních úloh. Definice a typy proměnných, práce s m-soubory, vytvoření uživatelské funkce, práce s maticemi. Seznámení s toolboxy Matlabu. Vizualizace výsledků – typy grafů. Tvorba grafického uživatelského rozhraní GUI. Symbolické výpočty v programu Matlab. Využití programu Matlab-Simulink pro tvorbu matematických modelů. Numerické řešení diferenciálních rovnic.