Technická optika (2362502)

V tomto kurzu se seznámíte s principy geometrické optiky: zobrazení zrcadlem, hranole, čočkou (tenkou i tlustou). Porozumíte vadám optických soustav a naučíte se je korigovat. Jedna přednáška bude věnována optickým vláknům. Budeme si také hrát s barvami – vysvětlíme a ukážeme si aditivní a subtraktivní míchání barev. Nedílnou součástí kurzu je několik laboratorních cvičení.