Technologie přístrojové techniky (2361005)

Předmět seznamuje studenty se specifickými technologickými postupy používanými v přístrojové technice. Jde o výrobu prvků jemné mechaniky, jejich měření, třídění, montáž, justáž. Miniaturní rotační součásti po mocí dlouhotočných automatů. Výrobu kuliček a součástí kuličkových ložisek. Výrobní metody a stroje na ozubení s malými moduly, hodinářská ozubení. Výrobu přesných geometrických ploch, výrobu optických částí a asférické optiky. Výrobu a justáž měřicích pružin. Souřadnicové metody v nástrojařství, jemná lisovací technika. Obrábění elektroerozí, laserem, plazmatem, ultrazvukem, rapid prototyping. Výroba stupnic a číselníků. Skla a jejich zpracování. Vlastnosti, výrobu, opracování a využití krystalů. Výrobu tenkých vrstev. Přednášky jsou doplněny praktickými cvičeními v laboratořích: Práce na soustruh MN80, frézce, na hodinářském soustruhu, lineární děličce a gravírce, příprava tenkých vrstev, výroba rastrů holografickými technikami, zpracování skla a výroba čoček.