Teorie automatického řízení (2371098)

Hlavní činností regulačního obvodu je udržování hodnoty regulované veličiny na její žádané hodnotě. V předmětu budete seznámeni s několika postupy návrhu a seřízení regulátoru. Budete seznámeni s principem funkce jednotlivých složek PID regulátoru jako stále nejpoužívanějšího regulátoru pro řízení soustav a procesů. Naučíte se využít k seřízení regulátoru frekvenční charakteristiky a Nyquistovu křivku. budete seznámeni s neminimálně fázovými soustavami. Naučíte se, jaký vliv má respektování reálných omezení existujících soustav při tvorbě jejich modelu na kvalitu regulace.