Úvod do řízení robotů (2376016)

V předmětu se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti robotiky a prakticky si vyzkouší navrhnout, sestavit a naprogramovat robota s využitím robotické stavebnice. Předmět je určen především pro studenty druhého ročníku, kteří mají zájem se s tématikou řízení robotů (a zvláště pak robotů autonomních) seznámit. Předmět je koncipován jako úvod do problematiky a nevyžaduje předběžné znalosti z dané oblasti. Studenti, kteří budou mít zájem se problematikou dále zabývat, mohou pokračovat předmětem Konstrukce malých robotů.