Vestavěné systémy (2141073)

Vestavěný systém je mikropočítač, který je zabudován do některého výrobku, aniž by si uživatel musel nutně být vědom toho, že spolupracuje s počítačem. S těmito sytémy se můžeme setkat v mnohých předmětech denní potřeby od žehličky přes ledničku a mikrovlnnou troubu až po chytrý i hloupý mobilní telefon. Základním programovacím nástrojem pro vytváření těchto aplikací je jazyk C, se kterým se studenti seznámili v základní etapě bakalářského studia. Avšak, ani ti, kteří jej neabsolvovali nebo již vše zapomněli, nejsou ztraceni. Implementace podle standardu “ANSI C” obsahuje několik základních příkazů, které je snadné zvládnout během jedné či dvou hodin, ostatní se student dozví na přednáškách a cvičeních. Výuka je založena na využití rodiny procesorů I '51, v současné době využíváme vývojové kity od výrobce Silicon Laboratories s procesorem C8051F120 a vývojové prostředí od firmy Keil. Laboratorní cvičení v laboratoři Vestavěných systémů začínají úlohou, kterou posluchači již řešili v předmětu MPA bakalářského studia IAT v assembleru a tentokrát řešení přepíší do jazyka “C”. Druhá úloha je již složitější a je též vázána na skutečný řízený HW. Jako příklad mohu uvést například realizaci, modulu pro vyhodnocení signálu z ultrazvukových senzorů couvacího asistenta nebo modulu měření objemu paliva v nádrži nepravidelného tvaru snímané hladinovým plovákem. Výsledkem semestrální práce je funkční vzorek včetně dokumentace a součástí samozřejmě předvedení jeho funkce s následnou obhajobou před kolegy.