Projekt III (2373113)

Obdobný předmět, jako předmět Projekt II ve druhém semestru.

Studenti zpravidla pokračují na tématu, které začali řešit v rámci předmětu Projekt II. Z tohoto důvodu zde nenaleznete seznam témat. Pokud potřebujete nové téma, podívejte se na stránky předmětu Projekt II.

Základní požadavky na splnění předmětu:

  1. Předmět má rozsah 10 kreditů. Protože studium předpokládá 50% domácí přípravy, jeden kredit odpovídá cca dvakrát 45 minut týdně, to je za semestr 0,75*2*13 hodin, takže na projektu by mělo být každým ze studentů odpracováno cca 150-200 hodin práce. Splnění uvedeného rozsahu zatížení potvrzuje vedoucí tématu na titulní zprávě projektu tím, že ji podepíše.
  2. Odevzdávaná zpráva má obvykle rozsah jen 10 stránek. Většina práce musí být jinde.
  3. Zkrácenou verzi zprávy, podle okolností i celou zprávu, studenti zpracují do šablony pro zveřejnění na stránkách výzkumu na serveru control. Kromě souboru ve formátu MS Word je třeba odevzdat vytištěnou verzi, dopsat na ní, že je určena ke zveřejnění na webových stránkách ústavu, a doplnit podpisy všech autorů.
  4. Projekt je třeba opět prezentovat, zejména před ostatními studenty.
  5. Místo obhajoby lze odevzdat plakát, popisující řešený problém, pro vyvěšení v prostorách fakulty.
  6. Projekt řeší studenti ve dvojicích a trojicích, zodpovědné rozdělení práce může ovlivnit vedoucí tématu.
  7. Pokud s tím souhlasí vedoucí studentovy diplomové práce, je možné v rámci Projektu III řešit část diplomové práce. V práci se pak výsledky projektu ocitují.