programovatelných automatů

V laboratoři programovatelných automatů se vyučují následující předměty:

ŘPA - Řízení programovatelnými automaty (1126)
PAV - Programovatelné automaty a vizualizace (2034).

PAŘ (1) - Prostředky automatického řízení (1524) pro bakaláře IAT (zimní semestr).
PAŘ I (mimo) - Prostředky automatického řízení (1519, oficielně PAŘ I) pro neoborové navazující magisterské studenty (zimní semestr).
PAŘ I (2 obor) - Prostředky automatického řízení (1519, oficielně PAŘ I) pro oborové navazující magisterské studenty PŘT(zimní semestr).
PAŘ (3) - Prostředky automatického řízení (1509) pro oborové navazující magisterské studenty PŘT(letní semestr)

PRO - Projekt (3712). Orientace v technické dokumentaci + úvod do SmartPlant.
PRO I - Projekt I (3111). COMOS.
PRO II - Projekt II(3112). Individuální zadání.

KGV - Kognitivní věda (6011), Volitelný předmět, určený především zájemcům o studium kybernetiky, umělé inteligence, informatiky a automatického řízení (zimní semestr).
IPS - Inženýrská psychologie (6009). Volitelný technicko-humanitní předmět, určený především studentům oboru IAT a PŘT (letní semestr).

Více informací naleznete na webu laboratoře: http://iat.fs.cvut.cz/109/