Robosoutěž


Cílem soutěžních týmů bude postavit 4 nohého chodícího robota


Harmonogram:
Registrace prodloužena:

 • 5.11.2018 Vyhlášení soutěže, otevření registrace
 • 26.11.201812.11.2018 Uzavření registrace
 • 28.11.201814.11.2018 13:00 laboratoř C1-409 Předání serv a Arduin
 • do 27.12.2018do 11.12.2018 Dodání stl souborů pro 3D tisk od týmů
 • Nejpozději 18.1.2018 21.12.2018 , Předání vytištěných dílů týmům, kancelář B1-318 (doc. M. Novák)
 • 13.2.2019 14:0018.1.2019 14:00 , Soutěž = předvedení robotů, soutěžní disciplíny, vyhlášení výsledků, posluchárna bude upřesněna později


Ceny:

 1. kit Arduino Uno s moduly (30 projektů), LASKKIT Arduino MAXI Starter kit, RFID
 2. kit Arduino UNO s moduly (18 projektů), LASKKIT Arduino MIDI Starter kit
 3. Kniha PRŮVODCE SVĚTEM ARDUINA


Pravidla a průběh soutěže:

 1. Prvním pěti registrovaným týmům bude zapůjčeno: 8 kusů serv MG995 (nebo obdobných), 1x Arduino Mega 2560, 1xArduino Mega IO Expansion Shield. Po skončení týmy součásti vrátí včetně robota. Později registrovaným týmů bude zapůjčeno 1x Arduino Mega 2560, 1xArduino Mega IO Expansion Shield.
 2. Soutěžící navrhnou svou konstrukci, tak bylo možné díly vytisknout na 3D tiskárně. Konzultace k tisku a tisk poskytne doc. Martin Novák.
 3. Soutěžící pošlou stl soubory pro 3D tisk emailem Doc. Novákovi, po vytisknutí si je u něj vyzvednou
 4. Soutěžící si robota sestaví sami a naprogramují
 5. Ve stanovený den proběhne veřejně soutěž, hodnocení a vyhlášení výsledků. Na hodnocení bude sestavená několikačlenná komisi.

Při veřejné prezentaci bude soutěžícím k dispozici napájení z laboratorních zdrojů (robot bude napájen po kabelu) 5V, max. 5 A.

Je povoleno použití libovolných dalších součástek (senzory, ovládání apod.) , hmotnost robota s veškerým vybavením nesmí přesáhnout maximální povolenou hmotnost.Maximální povolená hmotnost robota: 1200g (1 kus serva MG995 = 55g). Roboti těžší než povolená hmotnost budou diskvalifikováni
Maximální povolený rozměr jednoho dílu pro 3D tisk 18x18x14 cm


Soutěžní disciplíny:

 1. Konstrukce, design robota
 2. Chůze na čas po definované trase.
 3. "Taneční kreace = volná disciplína, robot má zatancovat libovolný tanec"

V každé disciplíně bude hodnocení v rozmezí 0 až 10 bodů.


Definovaná trasa:


Trasa bude vyznačená černou izolační páskou na podlaze, podklad linoleum.


Hodnocení:


Každý člen komise bude v každé soutěžní disciplíně hodnotit v rozsahu 0 – 10 bodů. Výsledné hodnocení bude součtem jednotlivých hodnocení. Vyhrává tým s největším počtem získaných bodů.


Hodnotící komise:


doc. Ing. Martin Novák Ph.D. , doc. Ing. Josef Zicha CSc., Ing. Šárka Němcová Ph.D., Ing. Zdeněk Novák, Ing. Matouš Cejnek