Spolupráce s průmyslem

Název Období Řešitel - kontaktní osoba
Centrum aplikované kybernetiky 3 (TAČR - Centrum kompetence) 2012 - 2019 Prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD
Laboratoř měření 2013 - 2020 doc. Ing. Martin Novák Ph.D.
M+W Process Automation - spolupráce se studenty 2014 - 2016 Prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD
Měřič rozložení tahu kovového pásu 2009 - 2011 Jiří Čáp
Spolupráce našich studentů s firmami během studia 2000 - 3000 Studenti ústavu a vedoucí jejich bakalářských a diplomových prací