Výuka

Ústav Přístrojové a řídicí techniky zajišťuje výuku jak v základní etapě bakalářského studia, tak i v oborovém bakalářském studiu.

Bakalářský obor: Informační a automatizační technika (IAT)

Magisterský obor: Přístrojová a řídicí technika (PŘT)
nebo speciální zaměření oboru PŘT: Optomechanika

Připravujeme: Magisterský studijní program: Automatizace a přístrojová technika (APT)
dvě zaměření: Automatizace a průmyslová informatika a Přístrojová technika

Automatizace a přístrojová technika se v českém jazyce bude vyučovat od poloviny září 2019. Studijní program je akreditován proto, že nový vysokoškolský zákon nezná studijní obory. Studijní programy mají společnou část (min. 50%) a každé zaměření vlastní PV předměty (na odkazované stránce jsou skupiny PV předmětů rozlišeny zelenou a azurovou barvou). V prvním roce výuky další výběr PV předmětů nebude ještě možný. Studijní obor Přístrojová a řídicí technika bude dobíhat pro již studující studenty.

Nadaní studenti, absolventi magisterského studia, mohou pokračovat
doktorských programech
Technická kybernetika
nebo
Konstrukční a procesní inženýrství, zaměření Přesná mechanika a optika

Podklady pro jednotlivé předměty jsou v tuto chvíli z části umístěny na původních-starých stránkách ústavu a jednotlivých odborů, postupně však bude celá pedagogická dokumentace využívaná pro podporu studia přemístěna do e-learningového systému Moodle.