Kokeš Josef - Project II propositions

Title Supervisor Year Aktivní nebo archivní projekt?
Web server for safe e-mails 
doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
2 020 Aktivní projekt - nabízet
Analysis of vibrations of racks in large-scale warehouses 
doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
2 020 Aktivní projekt - nabízet