Vyhlídal Tomáš - Základní stránka

Hlavní specializace: 
Teorie systémů s dopravním zpožděním, aplikovaná teorie řízení, numerické metody matematického modelování, modelování a řízení systémů s rozloženými parametry
Telefon: 
+420 224 352 877
Místnost: 
C1-410a
Funkce: 

Odborná praxe

 • 2002 – dosud, Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
 • 2015 – dosud, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
 • 2000–2011 výzkumný pracovník Centra aplikované kybernetiky, ČVUT v Praze

Výuka v předmětech

 • Matematické a simulační modely (Magisterský obor: Přístrojová a řídicí Technika)

Projekty

 • Centrum aplikované kybernetiky 3 (2012–2019), Centrum kompetence TE01020197. Pozice při řešení projektu: Vedení pracovního balíčku
 • GAČR 13–06962S (2013–2015), Nové koncepty v teorii signálových tvarovačů s dopravním zpožděním. Projekt Grantové agentury ČR. Pozice při řešení projektu: Odpovědný řešitel projektu.

Ukončené projekty

 • Climate for Culture (2009–2014), Damage risk assessment, economic impact and mitigation strategies for sustainable preservation of cultural heritage in the times of climate change. Projekt 7. rámcového programu EU. Vedoucí pracovního balíčku, řešitel na ČVUT.
 • KONTAKT II – LH12066 (2012–2014), Spektrální metody v návrhu aktivního tlumení vibrací a řízení systémů se zpožděními ve zpětných vazbách. Projekt MŠMT. Odpovědný řešitel projektu
 • SEAT (2006–2009), Smart tEchnologies for stress free Air Travel, Projekt 6. rámcového programu EU. Pozice při řešení projektu: Project site manager v rámci ČVUT, výzkumný pracovník.
 • Centrum aplikované kybernetiky (2000–2011), Výzkumné centrum MŠMT 1M0567. Výzkumný pracovník

Organizační a editační činnost


Publikační činnost

Researcher ID

Vybrané publikace

 • Vyhlidal, T. ; Hromcik, M. ; Kucera, V. ; Anderle, M., On Feedback Architectures with Zero Vibration Signal Shapers, IEEE Transactions on Automatic Control, regular paper, 2015, DOI:10.1109/TAC.2015.2492502
 • Vyhlídal, T. – Hromčík, M.: Parameterization of input shapers with delays of various distribution. In: Automatica. 2015, vol. 59, no. 1, art. no. 6443, p. 256–263. ISSN 0005–1098.
 • Zítek, Pavel, Vyhlídal, et al. “Diffusion-model-based risk assessment of moisture originated wood deterioration in historic buildings.” Building and Environment 94 (2015): 218–230.
 • Hengster-Movric, K. – Lewis, F.L. – Šebek, M. – Vyhlídal, T.: Cooperative synchronization control for agents with control delays: A synchronizing region approach. In: Journal of the Franklin Institute. 2015, vol. 352, no. 5, p. 2002–2028. ISSN 0016–0032.
 • Vyhlídal, T. – Olgac, N. – Kučera, V.: Delayed resonator with acceleration feedback – Complete stability analysis by spectral methods and vibration absorber design. In: Journal of Sound and Vibration. 2014, vol. 333, no. 25, p. 6781–6795. ISSN 0022–460X.
 • Zítek, P. – Fišer, J. – Vyhlídal, T.: Dimensional analysis approach to dominant three-pole placement in delayed PID control loops. In: Journal of Process Control. 2013, vol. 23, no. 8, p. 1063–1074. ISSN 0959–1524.
 • Vyhlídal, T. – Kučera, V. – Hromčík, M.: Signal shaper with a distributed delay: Spectral analysis and design. In: Automatica. 2013, vol. 49, no. 11, p. 3484–3489. ISSN 0005–1098.
 • Henrion, D. – Vyhlídal, T.: Positive trigonometric polynomials for strong stability of difference equations. In: Automatica. 2012, vol. 48, no. 9, p. 2207–2212. ISSN 0005–1098.
 • Michiels, W. – Vyhlídal, T. – Zítek, P.: Control Design for Time-delay Systems Based on Quasi-direct Pole Placement. In: Journal of Process Control. 2010, vol. 20, no. 3, p. 337–343. ISSN 0959–1524.
 • Zítek, P. – Vyhlídal, T. – Simeunovič, G. – Nováková, L. – Čížek, J.: Novel personalized and humidified air supply for airliner passengers. In: Building and Environment. 2010, vol. 45, no. 11, p. 2345–2353. ISSN 0360–1323.
 • Vyhlídal, T. – MIchiels, W. – McGahan, P.: Synthesis of strongly stable state-derivative controllers for a time-delay system using constrained non-smooth optimization. In: IMA JOURNAL OF MATHEMATICAL CONTROL AND INFORMATION. 2010, vol. 27, no. 4, p. 437–455. ISSN 0265–0754

Spolu-editor knižních publikací

Kompletní seznam publikací zde


Ocenění

 • Publikace Vyhlídal, T. – Zítek, P.: Mapping Based Algorithm for Large-Scale Computation of Quasi-Polynomial Zeros. IEEE Transactions on Automatic Control. 2009, vol. 54, no. 1, p. 171–177. ISSN 0018–9286 oceněna prestižní třídou A dle Pilíře II. Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2014
 • Spolunositel ceny rektora I. stupně za vynikající vědecký výsledek v roce 2009, za „Analýza stability systémů se zpožděním s využitím spektrálních metod“, spolu s Prof. Ing. P. Zítkem, DrSc
 • Cena Siemens – Werner von Siemens Excellence Award 2003, kategorie doktorská práce