Technická měření (2372083)

Cílem předmětu Technická měření je naučit studenty principy vybraných senzorů, zásady jejich správného použití, montáže a vyhodnocení jejich signálů. Probírané senzory a měřicí technika slouží k měření základních fyzikálních veličin (teplota, tlak, vlhkost, poloha, průtok, výška hladiny, …), se který mi se strojař setká při návrhu téměř každého stroje a zařízení. Důraz je kladen na laboratorní práci a zvládnutí zpracování výsledků měření.