Ústav přístrojové a řídicí techniky

Contacts

Czech Technical University in Prague
Faculty of Mechanical Engineering
Ústav přístrojové a řídicí techniky
Technická 1902/4
166 07 Praha 6 – Dejvice
DIČ: CZ68407700
IČO: 68407700

sekretariát:
Zuzana Sedlecká

tel.: +420 2 2435 2569
email: zuzana.sedlecka@fs.cvut.cz