Fišer Jaromír - Základní stránka

Hlavní specializace: 
modelování a řízení systémů se zpožděním, modelování a řízení průmyslových procesů
Telefon: 
+420 224 353 953
Místnost: 
A1-305a
Funkce: 

odborný asistent
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Odborná praxe:

 • 2002 – dosud, Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
 • 2017 – dosud, strojní inženýr ve výzkumu Centra leteckého a kosmického výzkumu, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
 • 2016 – dosud, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze
 • 2000 – 2011, kmenový pracovník Centra aplikované kybernetiky, ČVUT v Praze

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Výuka:

 • Automatické řízení (Bakalářský obor: bez oboru, Studijní program: Teoretické základy strojního inženýrství) – vedení cvičení
 • Automatic Control (Bakalářský obor: Inženýrská a automatizační technika, Studijní program: Teoretické základy strojního inženýrství) – vedení cvičení
 • Signals and Systems (Bakalářský obor: bez oboru, Studijní program: Teoretické základy strojního inženýrství) – vedení přednášek a cvičení
 • Počítačová podpora studia (Bakalářský obor: s oborem i bez oboru, Studijní program: Teoretické základy strojního inženýrství a Strojírenství) – vedení cvičení

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Projekty:

 • Projekt OP VVV, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000826, Centrum pokročilých leteckých technologií (2017-2022). Projekt EU a MŠMT –– vybraný spolupracovník
 • GAČR 17–20943S (2017–2019), Aktivní vícerozměrné hltiče vibrací složitých mechanických konstrukcí založené na metodě zpožděného rezonátoru. Projekt Grantové agentury ČR –– jmenovaný spolupracovník
 • Projekt programu Centra kompetence TE01020197 „Centrum aplikované kybernetiky 3“ (2012–2019). Podpořeno Technologickou agenturou ČR –– spoluřešitel balíčku WP11 a koordinátor prac. balíčků WP12, WP13, WP14

Ukončené projekty:

 • Centrum aplikované kybernetiky (2000–2011), Výzkumné centrum MŠMT 1M0567 –– výzkumný pracovník
 • Climate for Culture (2009–2014), Damage risk assessment, economic impact and mitigation strategies for sustainable preservation of cultural heritage in the times of climate change, projekt 7. rámcového programu EU – spoluřešitel na ČVUT.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organizační a editační činnost:

 • Spoluorganizátor a člen národního programového výboru 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems, červen 7 – 9, 2010, Praha
 • Člen redakční rady časopisu Kybernetika
 • Recenzent v několika mezinárodních časopisech oboru (např. IEEE Transactions on Aut. Cont., IEEE Transactions on Ind. Elect., Int. Journal of Control, IET Control Theory App., Int. Journal Adapt. Control Sig. Proc.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Publikační činnost:

Publikace na Web of Science
Kompletní seznam publikací zde

Vybrané publikace

 • Zítek P. – Fišer J. – Vyhlídal T.: Dynamic similarity approach to control system design: delayed PID control loop. International Journal of Control, 1-10, 2017. doi: 10.1080/00207179.2017.1354398 (published on-line)
 • Fišer J. – Zítek P. – Skopec P. – Knobloch J. – Vyhlídal T., Dominant root locus in state estimator design for material flow processes: A case study of hot strip rolling, ISA Transactions, 68 (2017), 381-401. doi: 10.1016/j.isatra.2017.02.004
 • Zítek, P. – Vyhlídal, T. – Fišer, J. – Tornari, V. – Bernikola, E. – Tsigarida, N.: Diffusion-model-based risk assessment of moisture originated wood deterioration in historic buildings. Building and Environment, 2015, Vol. 94, Part 1, 218-230.
 • Zítek, P. – Fišer, J. – Vyhlídal, T.: Dimensional analysis approach to dominant three-pole placement in delayed PID control loops. Journal of Process Control, 2013, vol. 23, no. 8, 1063-1074.
 • Zítek, P. – Fišer, J. – Vyhlídal, T.: Dominant Trio of Poles Assignment in Delayed PID Control Loop. In: Delay Systems: From Theory to Numerics and Applications, Eds. T. Vyhlídal, J-F. Lafay, R. Sipahi, Book series: Advances in Delays and Dynamics, Vol. 1, New York: Springer, 2014, 57-70.
 • Fišer, J. – Zítek, P. – Vyhlídal, T.: Magnitude Optimum Design of PID Control Loop with Delay. IFAC-PapersOnLine, 2015, Vol. 48, No. 12, 446-451.
 • Zítek, P. – Fišer, J. – Vyhlídal, T.: Dominant three pole placement in PID control loop with delay. In: Proceedings of the 9th Asian Control Conference (ASCC 2013), 23-26 June 2013, Istanbul. New York: IEEE Control System Society