Department of Instrumentation and Control Engineering

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Předměty

Povinné a povinně volitelné předměty

KódNázev
2371526Algoritmy pro inženýrskou informatiku
2371047Automatické řízení
2371090Databázové a znalostní systémy
2363022Dějiny poznávání vesmíru
2141124Elektrická zařízení vozidel
2141119Elektrické měření a diagnostika
2141504Elektrické obvody a elektronika
2141505Elektrické stroje a pohony
2142028Elektrotechnika pro mechatroniku
2371089Identifikace dynamických systémů
2361083Konstrukce přístrojů
2361097Konstrukce přístrojů
2361102Konstrukce přístrojů II
2142008Mikroelektronika
2141005Mikropočítače a aplikace
2361038Nanotechnologie
2372041Počítačová podpora studia
2371711Počítačové modely
2361016Přístrojová technologie
2371087Programování pro web
2371530Programování v jazyce Java
2371531Programování v Pascalu (Delphi)
2371135Programovatelné automaty a vizualizace
2371136Programovatelné automaty a vizualizace
2363111Projekt I
2373111Projekt I
2373131Projekt I
2373112Projekt II
2363113Projekt III
2373113Projekt III
2371074Projektování informačních systému
2371524Prostředky automatického řízení
2371519Prostředky automatického řízení I
2371509Prostředky automatického řízení II
2371126Řízení programovatelnými automaty
2371527Řízení programovatelnými automaty
2372083Technická měření
2362502Technická optika
2361005Technologie přístrojové techniky
2361035Teorie a konstrukce přístrojů 1
2371098Teorie automatického řízení
2371077Umělá inteligence a neuronové sítě
2141204Úvod do elektrotechniky pro technology
2362702Úvod do Matlabu
2141073Vestavěné systémy
2361021Vlnová optika
2361015Základy optiky

Předměty v anglickém jazyce