Department of Instrumentation and Control Engineering

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Předměty

KódNázev
2362503Aplikovaná optika (2P+2L)
2371047Automatické řízení (3P+2C)
2371110Automatizace pro průmyslovou praxi (2P+2L)
2373985Bakalářská práce (0P+6C)
2373981Bakalářská práce (0P+6C)
2373992Bakalářská práce (0P+8C)
2371090Databázové a znalostní systémy (2P+2C)
2371079Databázové a znalostní systémy (3P+1C)
2363022Dějiny poznávání vesmíru (1P+1C)
2373990Diplomová práce (0P+10C)
2141124Elektrická zařízení vozidel (2P+1L)
2141125Elektrická zařízení vozidel a motorů (2P+1L)
2141504Elektrické obvody a elektronika (2P+2L)
2141506Elektrické přenosy signálů (2P+1L)
2141505Elektrické stroje a pohony (2P+2L)
2141019Elektromechanické systémy v dopravě a strojírenství (2P+1L)
2142027Elektrotechnika pro aplikovanou mechaniku (2P+1L)
2142028Elektrotechnika pro mechatroniku (2P+1L)
2372507Informační systémy (2P+2C)
2372050Inženýrská psychologie (1P+1L)
2361006Konstrukce optomechanických přístrojů (2P+1C)
2361097Konstrukce přístrojů (3P+1C)
2361103Konstrukce přístrojů I (3P+1C)
2361102Konstrukce přístrojů II (2P+1C)
2371097Matematické a simulační modely (3P+2C)
2362700Měření a experiment (0P+4L)
2142016Mikroelektronika (2P+1L)
2141093Mikroelektronika (2P+1L)
2141005Mikropočítače a aplikace (2P+2L)
2362006Nanotechnologie (2P+1L)
2372027Neelektrické pohony (1P+2L)
2371042Objektově orientované programování (2P+2C)
2372121Oborový projekt I. (0P+2C)
2372122Oborový projekt II. (0P+2C)
2371101Optimální a prediktivní systémy řízení (2P+2C)
2362027Optoelektronika (2P+1L)
2372041Počítačová podpora studia (1P+1C)
2371709Počítačové modely (2P+2C)
2371532Programování v jazyce Java (2P+2C)
2371530Programování v jazyce Java (3P+2C)
2373712Projekt (0P+2C)
2373131Projekt I. (0P+6C)
2373132Projekt II. (0P+6C)
2373133Projekt III. (0P+5C)
2371137Projektování informačních systémů (1P+2C)
2371524Prostředky automatického řízení (3P+2L)
2142012Průmyslové komunikační systémy (2P+1L)
2141055Regulované elektrické pohony (2P+1L)
2371527Řízení programovatelnými automaty (2P+2L)
2371002Řízení systémů a procesů (3P+2C)
2143032Rychlé prototypování HW/SW (0P+3L)
2141030Senzorické systémy (2P+1L)
2371100Strojové vnímání a analýza obrazu (2P+2C)
2372035Systémy pro visualizaci a sběr dat (1P+2L)
2372083Technická měření (1P+2L)
2362504Technická optika (2P+2L)
2362502Technická optika (2P+2L)
2361064Technologie přístrojové techniky (2P+2L)
2361005Technologie přístrojové techniky (2P+2L)
2361035Teorie a konstrukce přístrojů I. (2P+1C)
2371077Umělá inteligence a neuronové sítě (2P+1C)
2371076Umělá inteligence a neuronové sítě (2P+2C)
2141204Úvod do elektrotechniky pro technology (2P+2L)
2373040Úvod do řízení robotů (0P+2L)
2141075Vestavěné systémy (2P+2L)
2361021Vlnová optika (2P+1L)
2371096Zpracování signálů a identifikace soustav (2P+2C)
KódNázev
2366022Dějiny poznávání vesmíru (1P+1C)
2376009Inženýrská psychologie (0P+2L)
2366005Nanotechnologie (2P+1L)
2376018Programování v jazyce Java (3P+2C)
2375004Python pro vědecké výpočty a řízení (2P+2C)
2146046Seminář Elektrické obvody a elektronika (1P+1C)
2146047Seminář Elektrické stroje a pohony (1P+1C)
2376007Seminář z automatického řízení (0P+2C)
CodeName
E375008Advanced Automatic Control (1P+1C)
E371526Algorithms for Engineering Informatics (2P+1C)
E371014Algorithms for Engineering Informatics (2P+2C)
E361098Applied Optics (3P+1L)
E371076Artificial Intelligence and Neural Networks in Applications (2P+2C)
E371047Automatic Control (3P+2C)
E371099Automatic Control Theory (2P+2C)
E372122Branch Project II. (0P+2C)
E374008Computer Aided Automatic Control Theory (2P+2C)
E372041Computer Support for Study (1P+1C)
E371090Database and Knowledge Systems (2P+2C)
E371079Database and Knowledge-based Systems (3P+1C)
E373998Diploma Thesis (0P+10C)
E141120Electric Accessories of ICE (2P+1L)
E141504Electrical Circuits and Electronics (2P+2L)
E141505Electrical Machines and Drives (2P+2L)
E141503Electrical Machines and Drives (2P+2L)
E141119Electrical Measurement and Diagnostics (2P+1L)
E141506Electrical Transfer of Signals (2P+1L)
E141075Embedded Systems (2P+2L)
E141006Embedded Systems (2P+2L)
E141005Embedded Systems (2P+2L)
E372050Engineering Psychology (1P+1L)
E363022History of Discovery of the Universe (1P+1C)
E361079Holography (2P+1L)
E371110Industrial Automation (2P+2L)
E142012Industrial Comunication Systems (2P+1L)
E372507Informatic Systems (2P+2C)
E371130Informatics for Engineers (3P+1C)
E361097Instrument Design (3P+1C)
E361103Instrument Design I (3P+1C)
E361064Instrumental Technology (2P+2L)
E361005Instrumental Technology (2P+2L)
E371524Instrumentation for Automatic Control (3P+2L)
E371509Instrumentation for Automatic Control II. (2P+1L)
E371530Java Programming (3P+2C)
E371097Mathematical Simulation Models (3P+2C)
E375013Matlab for Simulations (1P+2C)
E371519Means of Automatic Control I. (3P+2L)
E372083Measurement in Engineering (1P+2L)
E141092Microelectronics (2P+1L)
E362006Nanotechnology (2P+1L)
E361038Nanotechnology (2P+1L)
E371042Object Oriented Programming (2P+2C)
E361030Optics (3P+1L)
E372027Pneumatic and Hydraulic Drive Systems (1P+2L)
E371147Process Control (3P+2C)
E371527Programmable Controller Application (2P+2L)
E371060Programmable Controller Applications (2P+2L)
E371135Programmable Logic Controllers and Visualisation (2P+1L)
E375002Programming for Web (2P+2C)
E371087Programming for Web (2P+2C)
E373712Project (0P+2C)
E373131Project I (0P+6C)
E373113Project III (0P+10C)
E375004Python for Scientific Computations and Control (2P+2C)
E143032Rapid HW/SW prototyping (0P+3L)
E141030Sensor Systems (2P+1L)
E374014Signals and Systems (2P+2C)
E371002System and Process Control (3P+2C)
E371075System Identification (2P+2C)
E362504Technical optics (2P+2L)
E373981Thesis (0P+6C)
E361021Wave Optics (2P+1L)
KódNázev
W37O001Adaptivní a monitorovací systémy řízení (60)
W36A001Analýza a syntéza optických soustav (4P+1C)
W36OZ001Analýza a syntéza optických soustav (52P+26C)
W36O002Aplikovaná koherentní optika (4P+1C)
W36OZ002Aplikovaná koherentní optika (52P+26C)
W37O002Bezpečnost a spolehlivost technických systémů (60)
W14OZ002Elektrické pohony (78P)
W14O001Elektrické pohony (6P+0C)
W14O002Elektromagnetická kompatibilita v měření (60)
W36OZ003Experimentální identifikace vlastností strojních mechanismů (52P+26C)
W37A001Identifikace technologických procesů (6P+0C)
W37OZ001Identifikace technologických procesů (78P)
W14O003Inteligentní měřicí a řídicí systémy (3P+3C)
W14OZ001Inteligentní přístroje a systémy (39P+39C)
W37OZ002Inženýrské aplikace teorie systémů s dopravním zpožděním (78P)
W37A004Inženýrské aplikace teorie systémů s dopravním zpožděním (6P+0C)
W36O004Konstrukce mechatronických zařízení (3P+2C)
W36O005Materiály pro přesnou mechaniku, optiku a lékařské aplikace (3P+2C)
W36OZ004Materiály pro přesnou mechaniku, optiku a lékařské aplikace (52P+26C)
W36O006Metodika experimentu (45)
W37TZ001Modely v systémech monitorování a řízení (65P)
W37A002Modely v systémech řízení a monitorování (5P+0C)
W36TZ001Optoelektronika (52P+26C)
W36O007Optoelektronika (4P+2C)
W14U001Pedagogická praxe (0P+4C)
W37U001Pedagogická praxe (0P+4C)
W36U001Pedagogická praxe (0P+4C)
W14OZ003Principy měření neelektrických veličin (52P+26C)
W14A001Principy měření neelektrických veličin (4P+2C)
W36A002Přesná mechanika (4P+1C)
W36TZ002Přesná mechanika (65P)
W37P001Publikace k tématu disertační práce (0P+0C)
W14P001Publikace k tématu disertační práce (0P+0C)
W36P001Publikace k tématu disertační práce (0P+0C)
W14R001Rešerše stavu problematiky DP (0P+10C)
W36R001Rešerše stavu problematiky DP (0P+10C)
W37R001Rešerše stavu problematiky DP (0P+10C)
W36S001Studie disertační práce a rozprava k ní (0P+10C)
W37S001Studie disertační práce a rozprava k ní (0P+10C)
W14S001Studie disertační práce a rozprava k ní (0P+10C)
W36OZ005Technologie přístrojové techniky (52P+26C)
W36O008Technologie přístrojové techniky (4P+1C)
W36OZ006Teorie navrhování strojních součástí a jejich skupin (52P+26C)
W37TZ002Umělá inteligence v inženýrských aplikacích (52P+26C)
W37A003Umělá inteligence v inženýrských aplikacích (4P+2C)
W36OZ007Vybrané partie teorie kosmické techniky (52P+26C)
W37O003Vybrané statě z automatického řízení (60)
W36O009Zdroje a přijímače záření (4P+1C)