Department of Instrumentation and Control Engineering

Zájemci o studium

Ústav přístrojové a řídicí techniky zajišťuje výuku v následujících oborech studia

Stručná charakteristika absolventa

Studenti, kteří ukončí studium na jednom z oborů nabízených Ústavem přístrojové a řídicí techniky – Informační a automatizační technika a Přístrojová a řídicí technika, naleznou uplatnění ve všech technických oborech, kde je třeba řídit technické procesy. Zejména se jedná o řízení technologických linek ve spotřebním, chemickém a potravinářském průmyslu, řízení prostředí a procesů.

Často se setkáváme s otázkou proč studovat řízení na Strojní fakultě, když je vedle Fakulta elektrotechnická, které řízení tak nějak historicky víc patří. Proč chodit ke kováříčkovi, když můžete jít ke kovářovi. Pokud se chcete zabývat hardwarem a vývojem vlastních řídicích systémů, je Fakulta elektrotechnická lepším řešením. Pokud se však zajímáte o aplikace řídicích systémů (vyvinutých elektrikáři) v strojírenské praxi, pak je Fakulta strojní tím pravým místem, kde byste měli studovat. Při nasazování řídicích systémů je mnohem podstatnější vlastní znalost fungování řízeného systému než znalost vnitřní struktury řídicího počítače.
Když fotografujete, tak také nepotřebujete vědět, co je uvnitř kamery, ale měli byste vědět něco o světlech, stínech, barvách, kompozici, hloubce ostrosti a spoustě dalších věcí. Podobně je tomu s řízením. Samozřejmě musíte mít základní znalosti řídícího systému, ale daleko hlubší znalosti řízeného systému, technologie, procesu, a ty můžete získat jen u nás. Proto je tou správnou volbou Fakulta strojní a Ústav přístrojové a řídicí techniky.

V základní etapě bakalářského studia získáte oborově zaměřené znalosti strojírenství, mechaniky, dynamiky systémů, termo a hydrodynamiky, energetiky a samozřejmě matematiky, které jsou pro úspěšné aplikování řídicích systémů nezbytné a v případě studia na fakultě elektrotechnické byste si je museli pracně doplňovat.

V oborové etapě studia se pak seznámíte jak s klasickými tak moderními způsoby řízení, od PID regulátorů přes PLC automaty, fuzzy regulátory, neuronové sítě až po složité regulační systémy se strukturou a algoritmy šitými na míru dané aplikaci. Moderní řídicí systémy dnes využívají pro svoji činnost databázové a znalostní systémy, s jejichž tvorbou a aplikacemi budete mít možnost se seznámit.

Absolventi oborů našeho Ústavu nemají problém s uplatněním na trhu práce, i v letošním roce evidujeme větší poptávku našich průmyslových partnerů po absolventech našich oborů, než můžeme momentálně uspokojit.