Department of Instrumentation and Control Engineering

Kdo co přednáší

Hlavní předměty

Automatické řízení (2371047)

prof. Ing. Milan Hofreiter CSc.
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal Ph.D.

Elektrické stroje a pohony (2141505)

doc. Ing. Jan Chyský CSc.
prof. Ing. Jaroslav Novák CSc.

Elektrické obvody a elektronika (2141504)

doc. Ing. Jan Chyský CSc.
prof. Ing. Jaroslav Novák CSc.

Technická měření (2372083)

doc. Ing. Martin Novák Ph.D.

Počítačová podpora studia (2372041)

Ing. Vladimír Hlaváč Ph.D.

Všechny vyučované předměty (393)