Department of Instrumentation and Control Engineering

Státní zkoušky

Studium na vysokých školách v ČR je v souladu s akreditací vždy zakončeno zkouškou z alespoň tří předmětů a obhajobou závěrečné práce.

Zde naleznete platné verze otázkových okruhů pro jednotlivé obory a specializace:

Automatizační a přístrojová technika:

API – Automatizace a průmyslová informatika

PT – Přístrojová technika

Informační a automatizační technika:

Přístrojová a řídicí technika:

Přístrojová a řídicí technika (zaměření optomechanika):

Technická kybernetika

U doktorských programů se okruhy určují individuálně podle zaměření práce.