Department of Instrumentation and Control Engineering

Státní zkoušky

Studium na vysokých školách v ČR je v souladu s akreditací vždy zakončeno zkouškou z alespoň tří předmětů a obhajobou závěrečné práce.

 

Závěrečná práce se odevzdává v termínu daném harmonogramem akademického roku. Např. pro odevzdání v letním semestru to bývá okolo 10. června. V případě pozdějšího odevzdání student musí předem o prodloužení požádat vedoucího ústavu včetně zdůvodnění na předepsaném formuláři. Detaily poskytne ing. Hlaváč.

 

Zde naleznete platné verze otázkových okruhů pro jednotlivé obory a specializace:

navazující magisterský program Automatizační a přístrojová technika:

API – Automatizace a průmyslová informatika

PT – Přístrojová technika

 

bakalářský obor Informační a automatizační technika:

 

dobíhající navazující magisterský obor Přístrojová a řídicí technika:

 

dobíhající navazující magisterský obor Přístrojová a řídicí technika (zaměření optomechanika):

 

doktorské programy Technická kybernetika (dobíhající) a Řízení strojů a procesů

U doktorských programů se okruhy určují individuálně podle zaměření práce.