Department of Instrumentation and Control Engineering

Závěrečné práce

Zde naleznete nabídku zadání závěrečných prací k řešení. Pokud budete mít o nějaké zájem, kontaktujte zadavatele a dohodněte podrobnosti. Téma může být do značné míry po dohodě se studentem upraveno; zejména se to týká témat, která jsou nabízena na různé úrovni řešení (bakalářské i magisterské současně).

Studenti si mohou navrhnout i vlastní téma, pokud naleznou vhodného vedoucího, který takovou práci bude ochoten vést. Témata řešená pro konkrétního zadavatele mimo fakultu jsou vítána (vedoucí musí být stále jmenován z řad zaměstnanců fakulty, protože zodpovídá za rozsah, úroveň a formální náležitosti práce).

Obhájené práce

Šablona závěrečné práce

K dispozici je šablona pro Latex, vytvořená jedním z našich studentů (jeden z možných vzhledů bakalářské práce, závazný vzor neexistuje).

Leták k závěrečné práci

Prosíme studenty, aby po odevzdání závěrečné práce vyplnili leták ke své závěrečné práci a zaslali e-mailem doc. M. Novákovi. Odevzdání pouze ve formátu Latex.