Department of Instrumentation and Control Engineering

Studentská ocenění

Rok 2019

1. místo v sekci S3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Návrh řízení aktivního magnetického ložiska / Control design of active magnetic bearing
Autor: Krofta Jan
Vedoucí práce: Novák Martin, doc. Ing. Ph.D.

2. místo v sekci S3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Návrh konstrukce a řízení dvoukolového autonomního robota / Frame and control design of two-wheeled autonomous robot
Autor: Kráčmar František
Vedoucí práce: Bušek Jaroslav, Ing.

9. místo v sekci S3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Návrh a realizace laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry / Design and realization of laboratory system of quadrocopter model
Autor: Novák Vítězslav
Vedoucí práce: Bušek Jaroslav, Ing.

3. místo v sekci S3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Predikce silových a momentových korekčních faktorů pro válcování kovů pomocí AI / Prediction of force and moment correction factors for metal rolling using AI
Autor: Peichl Adam
Vedoucí práce: Oswald Cyril, Ing. Ph.D.

4. místo v sekci S3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Netopýří algoritmus v prediktivním řízení dynamických systémů / Bat Algorithm in Model Predictive Control of Dynamic Systems
Autor: Mazurenko Nikita
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, prof. Ing. CSc.

5. místo v sekci S3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Simulační model a aplikace pokročilých algoritmů pro řízení kvadroptéry na pojezdu se zavěšeným břemenem / Simulation model and application of advanced algorithms for control of 1DoF quadcopter with suspended load
Autor: Hovorková Vendula
Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš, prof. Ing. Ph.D.

6. místo v sekci S3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Vyhodnocení dat z dotykového víceparametrového měření ve strojírenské výrobě / Data evaluation of multiple-parameters measurement in industrial manufactory
Autor: Kuchař Michal
Vedoucí práce: Oswald Cyril, Ing. Ph.D.

8. místo v sekci S3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Řešení konkurenčního přístupu řídicího HW k řízenému laboratornímu modelu / Solutions for concurrent access of control HW to a controlled laboratory model
Autor: Riedl Jan, Cahyna Martin
Vedoucí práce: Trnka Pavel, Ing. Ph.D.

2. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Sledování objektů promocí strojového vidění pro automatické stříhání plechů / Machine vision object tracking for automatic metal sheet cutting
Autor: Cejnek Matouš
Vedoucí práce:  Oswald Cyril, Ing. Ph.D.

3. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Reléová identifikace metodou posuvu s použitím PLC / Shifting method of relay feedback identification with use of PLC
Autor: Hornychová Alžběta
Vedoucí práce:  Hofreiter Milan, prof. Ing. CSc.

7. místo v sekci S1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Konstrukce laboratorního modelu aktivního magnetického ložiska / Design of laboratory model of an active magnetic bearing
Autor: Petráš Jaroslav
Vedoucí práce:  Novák Martin, doc. Ing. Ph.D.

4. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Výběr komponent pro frekvenční měnič pro řízení vysokorychlostních elektrických strojů / Components selection for frequency inverter to control high speed electrical machines
Autor: Hedar Mohammad
Vedoucí práce:  Novák Martin, doc. Ing. Ph.D.

4. místo v sekci S1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Konstrukce brýlí pro rozšířenou realitu / Construction of glass for augmented reality
Autor: Soukal Jan
Vedoucí práce:  Kovanda David, Ing.

Rok 2018

3. místo v sekci S3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Konstrukce humanoidního robota InMoov / Construction of the Humanoid Robot InMoov
Autor: Hartt George
Vedoucí práce: Novák Martin, doc. Ing. Ph.D.

4. místo v sekci S3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Reléová identifikace v uzavřené regulační smyčce pomocí programovatelného automatu Tecomat Foxtrot / Relay feedback identification using programmable controller Tecomat Foxtrot
Autor: Hornychová Alžběta
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, prof. Ing. CSc.

6. místo v sekci S3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Realizace a porovnání samoladících regulátorů za použití systému / Tecomat Foxtrot Implementation and comparison of self-tuning controllers using the Tecomat Foxtrot system
Autor: Hylmar František
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, prof. Ing. CSc.

7. místo v sekci S3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Prediktivní řízení systému využitím netopýřího algoritmu / Predictive System Control Using Bat Algorithm
Autor: Mazurenko Nikita
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, prof. Ing. CSc.

10. místo v sekci S3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Chytré Brýle / Smart glasses
Autor: Kovanda David
Vedoucí práce: Němcová Šárka, Ing. Bc. Ph.D.; Hošek Jan, doc. Ing. Ph.D.

Rok 2017

1. místo v sekci S1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Experimentální ověření tvarovačů signálů pro tlumení vibrací /Experimental verification of signal shapersfor vibration suppression
Autor: Osta David
Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš, prof. Ing. Ph.D.

3. místo v sekci S2 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Určení parametrů anisochronního modelu soustavy pomocí releové identifikace a diferenciální evoluce / Estimation of parameters of plant anisochronic model using relay feedback identification and differential evolution
Autor: Hornychová Alžběta
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, prof. Ing. CSc.

3. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Padasip-open source knihovna pro adaptivní zpracování signálu v jazyce Python / Padasip -open source library for adaptive signal processing in language Python
Autor: Cejnek Matouš
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D.

4. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Magnetické abrazivní finišování rotačně symetrických těles: dosavadní experimentální výsledky / Magnetic abrasive finishing of rotational symmetrical bodies: actual experimental results
Autor: Mašek Jakub
Vedoucí práce: Zicha Josef, doc. Ing. CSc.

5. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Monitorování synchronních generátorů pracujících v parelelním chodu se zaměřením na jejich dynamické chování / Monitoring of the synchronous generators working in parallel opera-tion with focus on their dynamic behavior
Autor: Daneček Milan, Kouba Adam
Vedoucí práce: Uhlíř Ivan, prof. Ing. DrSc.

6. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

SmartWAMs -Přístupy zvýšení stability výkonových systémů / SmartWAMs-The approaches for stability improvement in power system
Autor: Le Thi Minh Trang
Vedoucí práce: Uhlíř Ivan, prof. Ing. DrSc.

3. místo v sekci D2 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Tepelná analýza sinusového filtru a její verifikace / Thermal Analysis of the Sinus Filter and Verification
Autor: Kořínek Jan
Vedoucí práce: Novák Jaroslav, prof. Ing. CSc.

Rok 2016

6. místo v sekci S1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Nemocniční lůžko pro uplatnění proprioceptivní neuromuskulární facilitace / Hospital bed for the application of proprioceptive neuromuscular facilitation
Autor: Vošahlík Karel
Vedoucí práce: Čáp Jiří, Ing., Ph.D.

6. místo v sekci S2 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Srovnání PID regulace a anisochronního řízení na PLC Tecomat Foxtrot / Comparison of PID and anisochronnic control on PLC Tecomat Foxtrot
Autor: Hunčovský Martin, Siegel Petr
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, prof. Ing. CSc.

2. místo v sekci D3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Vysokorychlostní synchronní motor s permanentním magnetem a senzorem polohy / High Speed Permanent Magnet Synchronous Motor with a Shaft Sensor
Autor: Novák Zdeněk
Vedoucí práce: Chyský Jan, doc. Ing. CSc.; Novák Martin, doc. Ing. Ph.D. 

4. místo v sekci D3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Meření dynamiky elektrického výkonu u generátorů pracujících v ekeltrorozvodné síti / Measurement of electric power dynamic of the generators working in the distribution grid
Autor: Daneček Milan
Vedoucí práce: Uhlíř Ivan, prof. Ing. DrSc.

5. místo v sekci D3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Centrování vstupního vektoru pro adaptivní filtr s NLMS adaptaci pro užití v real-time aplikacích / Online Data Centering Modification for Adaptive Filtering with NLMS Algorithm
Autor: Cejnek Matouš
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D.

6. místo v sekci D3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Nové možnosti učení polynomiální neuronové jednotky jako regulátor / New learning opportunities for polynomial neural units as regulator
Autor: Veselý Martin
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D.

8. místo v sekci D3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Modifikovaný systém diagnostiky poruch / Modified fault diagnosis system
Autor: Trnka Pavel
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, prof. Ing. CSc.

10. místo v sekci D3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Analýza oscilací fázorů v 500 kV rozvodné soustavě a její použití pro řízení stability soustavy / Analyzing of phasor oscillations in 500kV power system and using synchrophasors for control stability
Autor: Le Thi Minh Trang
Vedoucí práce: Uhlíř Ivan, prof. Ing. DrSc.

Rok 2015

2. místo v sekci S2 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Návrh a realizace samorozkládací automatické koptery / Design and implementation of autonomous auto-folding copter
Autor: Homolka Petr
Vedoucí práce: Bušek Jaroslav, Ing.

3. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Systém pro měření vyzařovací charakteristiky zdroje světla / System for measuring a radiation pattern of the light source
Autor: Novák Zdeněk
Vedoucí práce: Macúchová Karolina, Ing.

1. místo v sekci D3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Adaptivní klasifikace EEG pro diagnostiku demence / Adaptive classification of EEG for dementia diagnosis
Autor: Cejnek Matouš
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D.

2. místo v sekci D3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Roboty pro zpracování optických disků a EDM drátořez / Robots for optical media replication and EDM wirecutter
Autor: Šindelář Petr
Vedoucí práce: Hošek Jan, doc. Ing. Ph.D.

7. místo v sekci D3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Měření elektrického výkonu pro využití v microgrid technologiích / Measurement of electrical power for application in microgrid technologies
Autor: Daneček Milan
Vedoucí práce: Uhlíř Ivan, prof. Ing. DrSc.

Cena Nadace PRECIOSA –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Systém pro měření vyzařovací charakteristiky zdroje světla / System for measuring a radiation pattern of the light source
Autor: Novák Zdeněk
Vedoucí práce: Macúchová Karolina, Ing.

Rok 2014

8. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Adaptivní neuronový regulátor pro řízení polohy systému dvoucestný proporcionální rozváděč a lineární hydromotor / Adaptiveneural controller for position control of system of 2-way proportional valves and linear hydraulic motor
Autor: Veselý Martin
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D.

11. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Senzor polohy rotoru vysokootáčkového elektromotoru / Rotor position sensor of high-speed electric motor
Autor: Skála Vladislav, Koudelka Tomáš
Vedoucí práce: Novák Martin, doc. Ing. Ph.D.

Rok 2013

1. místo v sekci S2 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Softwérová aplikace pro adaptivní identifikaci a nastavení regulátoru / Software Application for Adaptive Identification and Controller Tuning
Autor:  Beneš Peter Mark
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D.

4. místo v sekci S2 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Nový přístup k detekci neočekávaných hodnot v biosignálech / New Approach to Novelty Detection in Biological Time Series
Autor:  Cejnek Matouš
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D.

1. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Skryto za světlem / Dark Side of the Light
Autor:  Macúchová Karolína
Vedoucí práce: Zicha Josef, doc. Ing. CSc.

2. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Analýza EKG signálu pro optimalizaci vstupních dat dynamického kvadratického neuronu / Analysis of ECG Signal for Optimization of Input Data to the Dynamic Quadratic Neural Unit
Autor:  Mironovova Martina
Vedoucí práce: Bíla Jiří, prof. Ing. DrSc.; Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D.

4. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Měření hysterezní smyčky toroidního jádra pomocí LabVIEW pro optimalizaci návrhu PMSM / Measuring the Hysteresis Loop of the Toroidal Core Using LabVIEW to Optimize the Design of PMSM
Autor:  Novák Zdeněk
Vedoucí práce: Chyský Jan, doc. Ing. CSc.

6. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Problematika saturace v řídicích systémech využívajících modelové funkce se zpožděním / The issue of saturation in control systems using a model function with delay
Autor: Bušek Jaroslav
Vedoucí práce: Zítek Pavel, prof. Ing. DrSc.

11. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Řízení malého benzínového agregátu / Control of small gasoline genset
Autor: Kouba Adam
Vedoucí práce: Uhlíř Ivan, prof. Ing. DrSc.

Cena firmy BOSCH –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Softwérová aplikace pro adaptivní identifikaci a nastavení regulátoru / Software Application for Adaptive Identification and Controller Tuning
Autor:  Beneš Peter Mark
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D.

Rok 2012

2. místo v sekci S1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Řízení otáček elektrického motoru napájeného solární energií / Controlling speed of motor powered by solar energy
Autor: Novák Zdeněk
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, prof. Ing. CSc

4. místo v sekci S1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Koncepce mechatronického podvozku do těžkého terénu a jeho realizace na RC modelu Axial AX10 / The concept of mechatronic chassis for rough terrain and its implementation on an RC model Axial AX10
Autor: Veselý Martin
Vedoucí práce: Novák Martin, Ing. Ph.D.

6. místo v sekci S1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Návrh a realizace řízení laboratorní úlohy „inverzní rotační kyvadlo“ / Design and implementation of the laboratory task of the „inverted rotary pendulum“
Autor: Pilbauer Dan
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, prof. Ing. CSc.

2. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Srovnání využití vícevrstvé perceptronové sítě (MLP) a kvadratického neuronu pro predikci pohybu plicního nádoru / Comparison of MLP and Quadratic Neural Unit for Lung Tumor Motion Prediction
Autor: Rodriguez Ricardo
Vedoucí práce: Bíla Jiří, prof. Ing. DrSc., Bukovský Ivo, Ing. Ph.D.

3. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Optimalizace vstupních parametrů neuronové sítě pro vyhodnocování biosignálů / Optimization of input parameters for the neural network used in evaluation of bio-signals
Autor: Mironovová Martina
Vedoucí práce: Bíla Jiří, prof. Ing. DrSc., Bukovský Ivo, Ing. Ph.D.

Rok 2011

6. místo v sekci S1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Vzorkování povrchu mělkými drážkami elektroerozivní technologií
Autor: Daněk Martin
Vedoucí práce: Hošek Jan, Doc. Ing. Ph.D.

4. místo v sekci S2 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Zkvalitňování informačního obsahu termovizních snímků použitím algoritmů pro zpracování obrazu
Autor: Nosek Jiří
Vedoucí práce: Hofreiter Milan, Prof. Ing. CSc

4. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Analýza nejistot ve stanovení poloh objektů v digitálním obraze / Analysis of uncertainty in object positions measurement in digital image
Autor: Rošický Jiří, Studenovský Pavel
Vedoucí práce: Hošek Jan, Doc. Ing. Ph.D.

9. místo v sekci D2 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Frekvenční analýza odezev vnitřní teploty nevytápěných budov na změnu vnější teploty / Frequenzanalyse der Antworten von Innentemperatur von unbeheizten Gebäuden auf die Änderung der Außentemperatur
Autor: Krestýnová Ivana
Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.

2. místo v sekci D3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Technické řešení zařízení pro vyšetřování forenzních vzorků / Technical Solution of Device for Examination of Forensic Samples
Autor: Macúchová Karolina
Vedoucí práce: Zicha Josef, Doc. Ing. CSc.

4. místo v sekci D3 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Výpočet koeficientu GDOP / Calculation of GDOP Coefficient
Autor: Mironovová Martina
Vedoucí práce: Prof. Ing. CSc., Bíla, Jiří, Prof. Ing. DrSc.

Rok 2010

2. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Vyhodnocení stochastických procesů s využitím oboustraného filtru ve stabilometrii / Stochastic processes evalution with diadic filter utilisation in clinical stabilometry
Autor: Kopecký Miroslav, Ing.
Vedoucí práce: Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

 6. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Řízení brzdicího stendu s vířivou brzdou / Steuerung des Bremstandes mit einer Wirbelstrombremse
Autor: Havliš Hynek, Ing.
Vedoucí práce: –

 6. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Twyman -Greenův interferomter s automatickým snímáním a vyhodnocením interferenčního pole / Twyman -Green Interferometer with Automatic Sensing and Interference Field
Autor: Kajnar Pavel, Ing.
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.

 6. místo v sekci DP1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Adaptace časově zpožděného dynamického kvadratického neuronu
Autor: Mironovová Martina, Ing.
Vedoucí práce: Prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc 

Rok 2009

5. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Testování a vývoj taktilních senzorů / Testing and Development Tactile Sensors
Autor: Ing. René Neděla
Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Volf, DrSc.

10. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Zařízení pro pájení v parách / Vapor soldering system
Autor: Ing. Do Mai Lam
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc.

8. místo v sekci D2 – Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Hilbert-Huangova transformace a její použití pro výpočet optického toku / Hilbert-Huang Transformation and its application in optical flow evaluation
Autor: Ing. Kopecký Miroslav
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

11. místo v sekci D2 – Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Návrh a realizace ovládání dynamometru v prostředí ControlWeb / Proposal and realization of dynamo control by ControlWeb
Autor: Ing. Ondřej Stanke
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Chyský, CSc.

Rok 2008

1. místo v sekci S1 – Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Pohon hodinové osy astronomického dalekohledu s využitím pružného prvku
Autor: Vosátková Karolina
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Zicha, CSc.

7. místo v sekci D1 – Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Speciální kamerový systém pro pozorování zatmění slunce / Special Camera System for observation Sollar Eclipse
Autor: Ing. Lukáš Marek
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Zicha, CSc.

Rok 2007

4. místo v sekci D1 – Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Řízení s vnitřním modelem na bázi statické charakteristiky procesu / Internal Model Control Based on the Static Characteristic Knowledge
Autor: Ing. Nebojša Jovičič
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

4. místo v sekci D2 – Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Aplikace Hilbert Huangovy transformace na data glykemického profilu / Application of Hilbert-Huang Transform to the data of blood glucose profile
Autor: Ing. Stanislava Bursíková
Vedoucí práce:  doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

4. místo v sekci DP – Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Algoritmy pro detekci předmětů, které mohou být pro slepého člověka nebezpečné / Algorithms for detection objects that can be dangerous for a blind people
Autor: Ing. Michal Plhoň
Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Volf, DrSc.

Rok 2006

2. místo v sekci D1 – Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Zdroj rentgenového záření pro difraktometrii s vysokým rozlišením / X ray Source for High Resolution Diffractometry
Autor: Ing. Jiří Maršík
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Zicha, CSc.

3. místo v sekci D2 – Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Modelování fotosyntézy s využitím internetových technologií / Web platform for Photosynthesis Modeling
Autor: Ing. Jan Červený
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

4. místo v sekci D2 – Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Kinetický model anaerobního fermentoru / Kinetics model of anaerobic digestion
Autor: Ing. Ondřej Cundr
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc.

3. místo v sekci D3 – Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Vliv spolehlivosti lidského faktoru na bezpečnost a spolehlivost malého dopravního letounu / Human dependability effects on safety and dependability of small commercial aeroplane
Autor: Ing. Petr Kolář
Vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Mykiska, CSc.

3. místo v sekci DP – Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze 

Laboratorní soustava “Batyskaf” pro výuku logického řízení
Autoři: Ing. Jaroslav Jirkovský, Ing. Jaromír Podstata
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Hofreiter, CSc.

Rok 2005

1. místo v sekci DP – Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Software pro ovládání soustavy “Batyskaf”
Autor: Ing. Jaroslav Jirkovský
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Hofreiter, CSc.

3. místo v sekci D1 – Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Použití FPGa pro dlouhý časový záznam dat snímače s vysokou vzorkovací frekvencí / Utilisation du réseau logique programmable pour le stockage en mémoire des données d’un capteur avec une haute fréquence d’échantillonnage
Autor: Ing. Martin Novák
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Chyský CSc.

5. místo v sekci D1 –  Konference STČ, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Použití wavelet neuronových sítí a fuzzy logiky pro zefektivnění bezdemontážní diagnostiky spalovacího motoru / Use of wavelet neural nets and fuzzy logic to improve efficiency of internal combustion engine non-dismounting diagnostic
Autor: Ing. Jan Roztočil
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc.