Department of Instrumentation and Control Engineering

Bakalářská specializace
INFORMAČNÍ A AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

V bakalářském stupni ústav nabízí specializaci Informační a automatizační technika v rámci 4letého bakalářského programu Strojní inženýrství. V prvních třech ročnících jsou předměty společné s bezoborovým bakalářským programem Teoretický základ strojního inženýrství.

Studijní obor je zaměřen zejména na získání znalostí základů a prostředků automatického řízení, informatiky, technologie přístrojové techniky, programovacích jazyků mikropočítačů a aplikací. Součástí oboru jsou také klasická technická a elektrická měření a konstrukční cvičení. Obor je koncipován pro snadné uplatnění absolventů na různých místech výrobních a technických úseků v provozu a při adaptacích řídících systémů, informačních systémů a systémů přístrojové techniky.

Absolventi získají znalosti z předmětů obecného teoretického základu (matematika, konstruktivní geometrie, fyzika, chemie, počítačová grafika) a průpravných teoretických předmětů s užší vazbou na strojní inženýrství (mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí, nauka o materiálu, termomechanika a hydromechanika), a to na úrovni umožňující jejich praktickou aplikaci při užívání inženýrských metod. Seznámí se s metodami a prostředky technického a experimentálního výzkumu strojů, stejně jako s prostředky řízení strojů a procesů. Absolvují systematickou výuku konstruování od konstrukce jednoduchých součástí až po návrh sestavy jednoduššího stroje se všemi potřebnými pevnostními výpočty i ekonomickými rozvahami.

Uplatnění absolventů je na různých místech výrobních a technických úseků nebo výzkumu v rámci návrhu, provozu a adaptace řídících systémů, dále pak při praktickém využívání informačních systémů a systémů obsahujících prvky vyspělé přístrojové techniky. Cílem studia tohoto studijního oboru a celého programu je připravit odborníky schopné samostatné technické práce v praxi podle podmínek stanovených Českou komorou akreditovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Rozpis předmětů

Bakalářský studijní program