Department of Instrumentation and Control Engineering

Laboratoř automatického řízení

Laboratoř automatického řízení je umístěna v hlavní budově fakulty strojní v místnosti C1–111. Laboratoř slouží především k experimentální výuce bakalářského předmětu „Automatické řízení“ a v navazujícím magisterském studiu pak pro předměty „Identifikace dynamických systémů“ a „Teorie automatického řízení“. V rámci volitelných předmětů zde probíhá výuka předmětu „Úvod do řízení robotů“. Laboratoř je spravována Ing. Trnkou a průběžně inovována dle metodických pokynů vedoucího laboratoře prof. Ing. Hofreitera, CSc. Laboratoř obsahuje laboratorní úlohy z oblasti logického, analogového a diskrétního řízení. Laboratorní úlohy jsou řízeny pomocí průmyslových řídicích automatů resp. pomocí PC. Popis jednotlivých úloh, fotografie a videa ukazující jejich chování jsou uvedeny v tzv. virtuální laboratoři automatického řízení dostupné na http://vlab.fsid.cvut.cz . Pomocí virtuální laboratoře je možné si simulačně odzkoušet chování reálné soustavy pro různě navolené parametry regulačního obvodu. Uvedená virtuální laboratoř umožňuje také on-line řízení vybraných reálných laboratorních úloh umístěných v laboratoři a sledování probíhajícího děje s pomocí webových kamer.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Laboratoř měření

Laboratoř měření

Základní informace Laboratoře ústavu disponují celou řadou výkonných měřicích přístrojů. Nabízíme možnost měření různých fyzikálních veličin v našich laboratořích. Na těchto stránkách naleznete […]