Department of Instrumentation and Control Engineering

Laboratorní úloha „Pneumatický manipulátor“

Fotografie úlohy

Popis laboratorní úlohy

Technologický proces představuje zařízení sestavené ze pneumatických pohonů (a dvou pomocných), které jsou ovládané ventilovým terminálem. Ten je řízen z programovatelného automatu (v současnosti PLC Unipi Axon).

Návrhy jednoduchých úkolů k řešení na virtuálním modelu

  1. Rozdělte program na jednotlivé pohybové sekvence:
    a.  jenom překládání kuliček nahoru,
    b.  jenom překládat kuličky do sběrné nádoby.
  2. Vložte časovou prodlevu 10s mezi výběr kuličky a další pohyb v obou případech úlohy 1.

Poznámky k řešení

Bakalářská práce – Bc. Orlita
Prezentace robota
Fotogalerie robota
Řídící program