doc. Ing. Jan Chyský, CSc.

Telefon: +420-22435-9996 +420-22435-2469 +420-602-380-602
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/2d860bd9-d573-4065-9ea4-f885490319aa
Hlavní specializace: elektronika, vestavěné systémy, řidicí systémy, elektrické prostředky autmatického řízení, průmyslová automatizace
Sítě: Researcher ID : ORCID :https://orcid.org/0000-0001-5909-6068

Výuka:

Elektrické obvody a elektronika
Elektrické stroje a pohony
Prostředky automatického řízení
Vestavěné systémy
Mikropočítače a aplikace
Elektrotechnika pro mechatroniku
Průmyslové komunikační sítě

Činnost v organizacích:

Oborová rada Technická kybernetika FS ČVUT v Praze
Vědecká rada FS ČVUT v Praze
Vědecká rada České zemědělské univerzity
Vědecká rada fakulty tropického zemědělaství České zemědělské univerzity

Profesní životopis:

1979 – dosud, Ústav přístrojové a řídicí techniky (katedra automatizace do 1981, pak katedra respektive odbor elektrotechniky), Fakulta strojní, ČVUT v Praze
(2009-2019 vedoucí ústavu, 2019 – dosud vedoucí odboru elektrotechniky)
2017-2019 ČVUT v Praze, prorektor pro rozvoj

Studijní pobyty:

ULB Brusel, Belgie
Stuttgartská universita
Universita v Loughborough

Výzkumné a profesní zájmy:
Průmyslová automatizace, Aplikace mikropočítačů, Vestavěné systémy, Přenosy dat, Návrhy elektronických systémů soudně-znalecká činnost v oborech Technická kybernetika, Elektronika
Publikační aktivity a účast na projektech:

Podíl na řešení projektů:
Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů(VZ J04/98: 212200009)
Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka (1M6840770002)
Výzkumný záměr Rozvoj ekologicky šetrné decentralizované energetiky (MSM6840770035)
Optimalizace systémů tlakových kanalizací pomocí matematického modelování jejich provozních stavů (TA02011201)
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka (TE01010020)
Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility (ED2.1.00/03.0125 )
Výzkum a vývoj trakčního systému elektrobusu s vyšší účinností, 2018 – 2020 , MPO TRIO FV30213
Vedené projekty:
Hybridní diesel-elektrický pohon pro závěsné důlní lokomotivy

Školitel nebo školitel specialista:

Ing. Martin Novák 2008 Nové metody pro určení okamžité úhlové rychlosti zpracováním analogového signálu (obhájeno 2008) – školitel
ing. Zdeněk Novák – Sensorless Field-Oriented Control of High-Speed Permanent Magnet Motors: Adaptive Approach and Experimental Validation (obhájeno 06/2020) – školitel