doc. Ing. Martin Novák Ph.D.

Telefon: +420-22435-2573 +420-246-003-519
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/e9f8da5c-7fe8-4cd1-9cc1-16a856d26082
Hlavní specializace: mikroprocesorové systémy, řidicí systémy, elektrické stroje, výkonová elektronika, senzorika
Sítě: Researcher ID : D-2408–2009 ORCID : 0000–0002–2046–8765

Výuka:

Technická měření
Senzorické systémy
Rychlé prototypování HW/SW

Činnost v organizacích:

47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IES) IECON 2021, Toronto, Kanada, special section co-chair
22nd IEEE International Conference on Industrial Technology ICIT 2021, Valencia, Spain, special section chair
International Conference on Green Energy Conversion Systems (GECS’2017 ), Hammamet, Tunisia, March 23–25, 2017, programový výbor
41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON 2015, Yokohama, Japan, (předseda sekce Power Electronics V)
XXIth International Conference on Electrical Machines (ICEM’2014), Berlin, Germany, předseda SS – High-speed machines and drives for industry applications
XXth International Conference on Electrical Machines (ICEM’2012), Marseille, France, předseda SS5 – Modelling and Control of High Speed Motors
IECON 2012, 38th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Montreal, Canada, předseda SS28: Control and Modelling of High Speed Motors
CompSens 2011, 2011 IEEE Workshop on Merging Fields of Computational Intelligence and Sensor Technology, IEEE Symposium on Computational Intelligence 2011, 11–15 April, Paris, France
EPE-PEMC 2010 (International Publicity Commitee), EPE-PEMC 2010, 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, 6–8 September, Ohrid, Republic of Macedonia

Vzdělání:
 • 2013, Doc. Fakulta strojní ČVUT v Praze, obor Řízení strojů a procesů

 • 2008, Ph.D.,Fakulta strojní ČVUT v Praze, obor Technická kybernetika

 • 2003, Ing., Fakulta strojní ČVUT v Praze, obor Přístrojová a řídicí technika
 • 1997, Střední průmyslová škola elektrotechnická, Ječná 30, Praha, obor Automatizace

Profesní životopis:

2003 – dosud, Ústav přístrojové a řídicí techniky (odbor elektrotechniky), Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Studijní pobyty:

2006 – (4 měsíce) –Laboratoire de Mécanique Appliquée, Université de Franche-Comté, Besancon, Francie

Vedené studentské projekty:
 • Daněk M. : Mechanika pro souřadnicovou 3D tiskárnu, projekt po dobu 3 semestrů, ZS10/11, LS 10/11, ZS 11/12
 • Kavale L.: Elektronika pro souřadnicovou 3D tiskárnu, projekt po dobu 3 semestrů, ZS10/11, LS 10/11, ZS 11/12
 • Hay C.: Visualization of robotic hand movement, projekt po dobu 2 semestrů ZS 11/12, LS 11/12
 • Ross W.: Electronic curcuits for robotic hand, projekt po dobu 2 semestrů ZS 11/12, LS 11/12
 • Homolka P.: Návrh koncepce kvadroptéry, bakalářský projekt, LS 11/12
 • Kramář P.: Návrh servopohonu se stěračovým motorem, bakalářský projekt, LS 11/12
 • Mahmoud Samir,Timizar Mehdi, Baghirli Orkhan : Active magnetic bearings, LS 13/14
 • Hunčovský, M. Siegel, P. 5 osý souřadnicový měřicí stroj, LS 14/15
 • Ashykhmin M., Messas Ch., Acoustic Camera, Project II + Project III, LS 14/15 + ZS 15/16
 • Prathamesh D.: Vortex Coil, Project II ZS 15/16
 • Malcolm S. Active Magnetic Bearing, Projekt II + Projekt III, LS 16/17
 • Kubica J. Samořiditelný kufřík, bakalářský oborový projekt, LS 16/17
Stážisté:
 • Pawlowski D. Construction of an improved 3D printer, (2 měsíční stáž z POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Polsko), LS14/15
 • Navarro D. Etude et amélioration d’une imprimante 3D (10 týdenní stáž z Univesrité Grenoble Alpes, Francie), LS15/16
 • Fontana, L. Segway model, (10 týdenní stáž z Université Grenoble Alpes, Francie), LS16/17
 • Jacquier, L. Roball robot, (10 týdenní stáž z Université Grenoble Alpes, Francie), LS16/17
 • Monin, P., 3D Printable Robotic Hand, (10 týdenní stáž z Université Grenoble Alpes, Francie), LS16/17
 • Pollier , E., Self driving suitcase, (10 týdenní stáž z Université Grenoble Alpes, Francie), LS16/17
 • Morel , A., Simple coil winding machine, (10 týdenní stáž z Université Grenoble Alpes, Francie), LS17/18
 • Muller , J., Metallic 3D printer – proof of concept, (10 týdenní stáž z Université Grenoble Alpes, Francie), LS17/18
 • Colloud , E., Concept design – 3D printer – photopolymer, (10 týdenní stáž z Université Grenoble Alpes, Francie), LS17/18
 • Chakib , O., VHDL current controller for high speed permanent magnet synchronous machines , (3 měsíční stáž z ENSEA Pontoise, Francie), LS17/18
 • Morel, A. Coil Winding Machine, (10 týdenní stáž z Université Grenoble Alpes, Francie), LS17/18
 • Muller, J., Metalic 3D printer, (10 týdenní stáž z Université Grenoble Alpes, Francie), LS17/18
 • Lescroart, L. Component Design for a Humanoid Robot, (10 týdenní stáž z Université Grenoble Alpes, Francie), LS18/19
 • Mollier, H., 3D printer improvement – automatic product removal, (10 týdenní stáž z Université Grenoble Alpes, Francie), LS18/19
 • Briton, A., Matlab modeling of battery pack for an electric bus, (3 měsíční stáž z École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications, Cergy, Francie), LS18/19
 • Loic Fauchard, EMC setup for testing of SiC and IGBT inverters, (3 měsíční stáž z École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications, Cergy, Francie), LS18/19
 • Mathieu Delsuc: GaN inverter for lead accid battery charging, (3 měsíční stáž z École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications, Cergy, Francie), LS18/19
 • Reda Harchi: Industrial Robot, (3 měsíční stáž z École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications, Cergy, Francie), LS18/19
 • Ancheng Chen: Design of Roball robot, (10 týdenní stáž z Université Grenoble Alpes, Francie), LS19/20
 • Thibault Imbert: Design of a Cat Robort, (10 týdenní stáž z Université Grenoble Alpes, Francie), LS20/21
Výzkumné a profesní zájmy:
Aplikace mikropočítačů, zpracování signálu, přenosy dat Návrhy elektronických obvodů, měření fyzikálních veličin
Publikační aktivity a účast na projektech:

Podíl na řešení projektů:

 • Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů(VZ J04/98: 212200009)
 • Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka (1M6840770002)
 • Výzkumný záměr Rozvoj ekologicky šetrné decentralizované energetiky (MSM6840770035)
 • Distribuovaný systém a řízení energetických spotřeb budov (grant SGS11/050/OHK2/1T/12, člen týmu)
 • Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů dynamických systémů (grant SGS12/177/OHK2/3T/12, člen týmu)
 • Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka (TE01010020)
 • Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility (ED2.1.00/03.0125 )
 • Řízení malého energetického zdroje s ohledem na optimalizaci provozu budovy (grant SGS10/052/OHK2/1T/12, člen týmu)

 

Vedené projekty:

 • Výzkum a vývoj trakčního systému elektrobusu s vyšší účinností, 2018 – 2020 , MPO TRIO FV30213
 • Vývoj a validace algoritmů řízení vysokorychlostního elektrického stroje, 2018 – 2020 , TAČR Epsilon TH03010406
 • Inovace a rozvoj měřicích, simulačních a experimentálních metod se zaměřením na netradiční zdroj energie(grant SGS12/178/OHK2/3T/12, řešitel)
 • grant FRVŠ 1253/2013 – „Rozvoj laboratoří technických měření(řešitel)
 • Rozvoj měřicích, simulačních a řídicích metod se zaměřením na vysokorychlostní stroje (grant SGS15/190/OHK2/3T/12, řešitel)
Vedení výzkumných týmů:

Novák, M. – Čambál, M. – Novák, J. – Šťastný, J. – Uhlíř, I.: Study of components for hybrid mulch-laying machine VARI F-700 HYBRID.

Školitel nebo školitel specialista:
 • ing. Jan Krofta – Pokročilé řízení aktivního magnetického ložiska pro vysokorychlostní točivé stroje, od 10/2019
 • MSc Mohammad Hedar – Nové metody řízení vysokorychlostních elektrických strojů, od 02/2018
 • ing. Zdeněk Novák – Sensorless Field-Oriented Control of High-Speed Permanent Magnet Motors: Adaptive Approach and Experimental Validation (obhájeno 06/2020) – školitel specialista