doc. Ing. Jaromír Fišer, Ph.D.

Telefon: +420-22435-3953
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/2d19aedd-60e0-4dbd-a1b2-3316ec70c6ce
Hlavní specializace: automatické řízení, analýza a syntéza řídicích systémů, návrh a optimalizace řídicích algoritmů s využitím velkých dat
Sítě: Researcher ID : A-1534-2010 ORCID : 0000-0002-8106-6313

Výuka:

Automatické řízení
Optimální a prediktivní systémy řízení
Signály a systémy

Činnost v organizacích:

Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze, tajemník od 2019
časopis Kybernetika, vydáváno ÚTIA AV ČR, člen redakční rady od 2017
9th IFAC Workshop on Time Delay Systems (TDS2010 ), Praha, červen 7–9, 2010, organizační a programový výbor

Profesní životopis:

2000 – dosud, Ústav přístrojové a řídicí techniky (odbor automatického řízení a inženýrské informatiky), Fakulta strojní, ČVUT v Praze
2000 – 2011, Centrum aplikované kybernetiky, ČVUT v Praze
2016 – dosud, Oddělení průmyslové výroby a automatizace, Ćeský institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze

Výzkumné a profesní zájmy:
modelování a řízení systémů se zpožděním, monitorování a řízení průmyslových procesů, zpracování signálu
Publikační aktivity a účast na projektech:

Podíl na řešení projektů:
Centrum pokročilých leteckých technologií (projekt OP VVV, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000826), 2017-2022. EU a MŠMT
Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence (TN01000024), NCK KUI 2019-2020. Dílčí projekt 1. Složité systémy pro rozvrhování, plánování a řízení
Aktivní vícerozměrné hltiče vibrací složitých mechanických konstrukcí založené na metodě zpožděného rezonátoru (17–20943S), 2017–2019. Grantová agentura ČR
Centrum aplikované kybernetiky 3 (TE01020197), 2012–2019. Projekt programu Centra kompetence TA ČR –– koordinátor prac. balíčků WP12, 13, 14 (cíl 1) a výzkumný pracovník balíčku WP11
Climate for Culture (2009–2014), Damage risk assessment, economic impact and mitigation strategies for sustainable preservation of cultural heritage in the times of climate change, projekt 7. rámcového programu EU
Návrh a aplikace pokročilých algoritmů technické kybernetiky (grant SGS14/182/OHK2/3T/12, člen týmu)
Vyspělé algoritmy pro modelování a řízení systémů s rozloženými parametry (grant SGS11/150/OHK2/3T/12, člen týmu)

Vedené projekty:
PROCRAFT – PROtection and Conservation of Heritage AirCRAFT
2020 – 2023. Projekt EU programu Horizon 2020 (HE 2030) v rámci výzvy „JPICH Conservation, Protection and Use Call“ (řešitel na ČVUT)

Školitel nebo školitel specialista:

MSc Youssef Alsoufi – Pokročilé koncepce aktivních absorbérů vibrací se zpožděnou zpětnou vazbou, od 09/2018
ing. Jaroslav Bušek – Saturation effect and anti-windup schemes for time-delay systems (obhájeno 09/2019) – školitel specialista