prof. Ing. Milan Hofreiter CSc.

Telefon: +420-22435-2566
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/af67216c-0acb-41fd-8467-d6361079b2df
Hlavní specializace: identifikace systémů, automatické řízení, detekce poruch
Sítě: ORCID : 0000-0001-9373-2988 Web of Science ResearcherID: B-6441-2015

Výuka:

Automatické řízení
Identifikace dynamických systémů
Identifikace technologických procesů
Zpracování signálů a identifikace soustav

Profesní životopis:

výzkumný pracovník, Státní výzkumný ústav sklářský (1975-1993)
odborný asistent, katedra Automatického řízení (1993-1998)
docent, Ústav přístrojové a řídicí techniky (1998-2005)
profesor, Ústav přístrojové a řídicí techniky (2005-dosud)

Studijní pobyty:

Institut fűr Maschinen und Prozessautomatisierung, Fakultät für Maschinenbau, Technische Universität Wien, r.1994 —

Výzkumné a profesní zájmy:
Adaptivní řízení Identifikace systémů pro řízení
Publikační aktivity a účast na projektech:

Vedené projekty za posledních 5 let
Statistická analýza príznaku astmatického záchvatu,SMV 66249 pro ŠKODA AUTO, a.s., Číslo smlouvy 49016205/611, 2019

Algoritmy pro automatické řízení, identifikaci a detekci poruch,SGS19/158/OHK2/3T/12,2019-2021

Analýza využití termokamery pro monitorování pohody a zdraví posádky automobilu, SMV pro ŠKODA AUTO, a.s., číslo smlouvy 8301835B001, 2019

Analýza stavu řešení systému pro detekci a signalizaci hrozící srážky s jiným tramvajovým vozem v kolejové síti, SMV pro Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., č. smlouvy 7182000197,2018

Návrh algoritmu pro systém Masscheck, SMV pro ŠKODA AUTO, a.s., číslo smlouvy 8301719B001, 2017

Reléová identifikace pro PLC Teco Foxtrot, OPPIK, Evropská komise, 2016

Vývoj algoritmů pro samonastavující se regulátor a pro detekci poruch s ověřením na reálných soustavách, SGS16/210/OHK2/3T/12, 2016-2018

Školitel nebo školitel specialista:

G. Garajaÿewa (2005 obhájeno), P. Jakoubek (2011 obhájeno), J. Jirkovský (20012 obhájeno), P. Trnka (2019 obhájeno),
M. Cahyna, N. Mazurenko, A. Hornychová (současní doktorandi)