Ing. Alžběta Hornychová

Telefon: +420-22435-2896
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/341c6946-3f16-4727-9f0f-fe593752968c
Hlavní specializace: Releová zpětnovazební identifikace

Výzkumné a profesní zájmy:
Programovatelné automaty