doc. Ing. Jan Hošek Ph.D.

/array(0) { } /array(0) { } /searcharray(0) { } /search/departmentarray(0) { } /loginarray(0) { } ?lang=enarray(0) { } /profile/c0c59809-add8-461f-9349-7eacb2fe95baarray(0) { } /search/department/12136#59294array(0) { } /search/department/12110#19303array(0) { } /search/department/12000#25500array(0) { } /search/department/12000#3895array(0) { } /search/department/12136#17730array(0) { } tel:+420224352552array(0) { } mailto:jan.hosek@fs.cvut.czarray(2) { [0]=> string(7) "mailto:" [1]=> string(0) "" } Email: [javascript protected email address]
Telefon: +420-22435-2552
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/c0c59809-add8-461f-9349-7eacb2fe95ba
Hlavní specializace: optomechanické systémy, návrh měřicích přístrojů, mikrotechnologie, nanotechnologie
Sítě: Web of Science ResearcherID AAD-9270-2019

Výuka:

Konstrukce přístrojů
Konstrukce přístrojů II
Technologie přístrojové techniky
Nanotechnologie
Technická měření

Činnost v organizacích:

zástupce vedoucího Ústavu Přístrojové a řídící techniky FS ČVUT
místopředseda technické komise CEN/TC 352 – Nanotechnology Evropské normalizační komise – 2011-2019
člen vědecké rady Fakulty strojní ČVUT, od 2014
člen vědecké rady regionálního centra pro speciální optiku a optoelektroniku – TOPTEC Ústavu fyziky plazmatu, AV ČR, od 2013
zástupce ČVUT v Praze v Českém optickém klastru
Člen redakční rady časopisu Journal of Imaging
Člen redakční rady časopisu Jemná mechanika a optika

Profesní životopis:

1991-1998, zaměstnán jako demonstrátor na Štefánikově hvězdárně v Praze
1999-2003, zaměstnán v Ústavu termomechaniky AV ČR na pozici mladší vědecký pracovník
2001 – dosud, Ústav přístrojové a řídicí techniky (odbor přesné mechaniky a optiky), Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Výzkumné a profesní zájmy:
Trigonometrické snímače, optický dvojlom, konstrukce měřicích přístrojů, mikroobrábění
Publikační aktivity a účast na projektech:

Podíl na řešení projektů:
Nové technologie vysoce přesného CNC obrábění a dokončování pro optomechanické sestavy Grant TRIO FV40133, 2019-2022
Vývoj optického endoskopu Grant OPPIK 16_084/0010281, 2017-2020
Implementace multifyzikálních numerických analýz do procesu vývoje optomechanických soustav Grant TH02010264, 2017-2020
Phase behavior in CCS systems – project of the Czech-Norwegian Research Program (CZ09) Grant 7F14466, 2014-2017
Mobilní měření, komprese a syntéza obrazu pro prostorově proměnnou reflektanci materiálů Grant GA14-19213S, 2014-2016.
Sustainable Hydrothermal Manufacturing of Nanomaterials Grant 7FP no. 280983 FP7-NMP-2011-LARGE-5, 2012-(2016).
Pulzující proudy pro řízení proudových polí Grant IAA200760801
Vliv fyzikálních vlastností vody na nukleaci bublin a kavitačních poškození v čerpadlech Grant GA ČR 101/07/1612
Přenos tepla a hmoty z impaktních pulzujících proudů, které jsou řízeny pomocí velkých koherentních struktur Grant GA ČR 101/05/2681
Metastabilní voda a vodní pára Grant GA ČR 101/05/2214
Potlačení vzniku a účinků kavitace v hydrodynamických strojích Grant GA AVČR S2076003
Vývoj experimentálních metod pro měření rychlostí nukleace ve směsích přítomných v čisté a znečištěné atmosféře Grant GA AVČR IAA2076203
Proudění vodní páry s příměsemi plynů a pevných částí Grant GA ČR 101/02/0364
Vznik atmosférického aerosolu z plynných spalin fosilních paliv: nukleace kapiček v systému kyselina sírová – voda Grant GA ČR č. 101/00/1282

Vedené projekty:
Národní centrum kompetence 1 – Centrum elektronové a fotonové optiky – řešitel za ČVUT
TN01000008, 2019
Integrovaný systém pro vzdělávání v tkáňovém inženýrství, regenerativní medicíně a nanobiotechnologiích na UK, ČVUT, TUL a UP.
CRP ČVUT, 2013
Meziústavní laboratoř pro praktickou podporu výuky nanotechnologií.
IRP ČVUT 2013
Detekce axionů pomocí laserových experimentů
Grant GA ČR P203/11/1546.
Termofyzikální vlastnosti vody v neprobádaných technicky významných oblastech
Grant AV ČR IAA200760905

Školitel nebo školitel specialista:

ing. Pavla Kajnara, Ph.D., který obhájil svou disertační práce na téma „Moderní optické prvky a jejich aplikace v optických soustavách“ na FS ČVUT dne 16. června 2014.
ing. Aleše Gregora, Ph.D., který obhájil svou disertační práce na téma „3D Printing Methods of Biological Materials Used in Tissue Engineering“ na FS ČVUT dne 27. září 2016.
ing. Jiřího Rošického, který obhájil státní doktorskou zkoušku na FS ČVUT dne 6. února 2014
ing. Petra Šindeláře, který obhájil svou disertační práce na téma „Metody přípravy elektrod a obrobků pro elektroerozivní obrábìní“ na FS ČVUT dne 18. června 2019.
ing. Karla Vošahlíka, který nastoupil k doktorskému studiu k 1.10.2016
ing. Marka Rachače, který nastoupil k doktorskému studiu k 1.10.2016
ing. Davida Kovandy, který nastoupil k doktorskému studiu k 1.10.2018
ing. Ondřeje Štočka, který nastoupil k doktorskému studiu k 1.10.2018
ing. Miroslavy Jirsové, která nastoupila k doktorskému studiu k 1.10.2019